Konferencja

W dniu 23 października 2018 r. odbyła się konferencja Asseco Business Solutions skierowana do liderów rynku realizujących proces sprzedaży i  dystrybucji produktów własnych. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w  hotelu InterContinental.

Warsztaty były okazją do zaprezentowania uczestnikom nowych koncepcji i  rozwiązań, nad którymi pracujemy, a które wpływają na usprawnienie procesu sprzedaży w terenie. W trakcie spotkania - w oparciu o  praktyczne przykłady - opowiedzieliśmy m.in. o tym:

- Jak zwiększyć udział w rynku oraz sprzedaż, m.in. angażując do współpracy nieobsługiwane przez nas punkty sprzedaży, bez konieczności inwestycji w rozbudowę własnej sieci przedstawicielskiej.
- Jak podnieść efektywność codziennej pracy przedstawicieli handlowych w  oparciu o nowe możliwości aplikacji SFA w obszarze User Experience.
- Jak efektywniej wykorzystać/zarządzać wartościowymi środki trwałymi (zainstalowanymi w detalicznych punktach sprzedaży).

Ostatnie spotkanie było VIII już edycja praktycznych warsztatów organizowanych przez naszą firmę w ciągu kilku ostatnich lat. W dotychczasowych wydarzeniach udział wzięło kilkaset osób odpowiedzialnych za najważniejsze obszary biznesowe w wiodących firmach z branży dóbr konsumpcyjnych w Polsce.

Więcej informacji o systemach mobilnych Asseco Business Solutions znajduje się na stronie www.