Aktualności

Działania Asseco Business Solutions w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz wszystkich interesariuszy dokonaliśmy przeglądu naszych procedur, tak aby dostosować je do obecnej sytuacji wywołanej przez tzw. koronawirusa oraz jej dalszych konsekwencji.

 

 

Wykorzystaj potencjał posiadanych danych, czyli sztuczna inteligencja w sprzedaży

W dniu 6 czerwca 2019 roku odbyła się dziewiąta edycja warsztatów biznesowych Asseco Business Solutions przeznaczonych dla liderów rynku zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii wsparcia sprzedaży. Tematem spotkania była sztuczna inteligencja, która pozwala na wykorzystanie nawet bardzo dużej ilości danych oraz przetworzenie ich na konkretną wiedzę biznesową.

 

 

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za 2018 rok

W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

 
Zobacz wszystkie

W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w 2018 roku przeważały przedsiębiorstwa (92 %). Na kolejnym miejscu znajdowali się - na podobnym poziomie, przedstawiciele administracji państwowej (ok. 4 %) oraz instytucje finansowe (ok. 4%).

 

Dywidenda
W 2018 roku Asseco Business Solutions wypłaciło swoim akcjonariuszom ponad 43,4 mln zł w postaci dywidendy, przeznaczając na ten cel większość zysku netto za rok obrotowy 2017, który wyniósł blisko 47,3 mln zł. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Spółka podzieliła się z inwestorami aż dziesięcioma dywidendami, o łącznej wartości ponad 302 mln zł.

Połączenie z Macrologic
W 2018 roku nastąpiło połączenie Asseco Business Solutions ze spółką Macrologic, które odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco Business Solutions. W wyniku ww. połączenia spółka Macrologic została rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś Asseco Business Solutions wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązki d. Macrologic oraz we wszelkie stosunki prawne, których stroną była dotychczas spółka Macrologic.

Wyniki za IV kwartał 2018 r.
W IV kwartale 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 70 mln zł (wzrost o 2 %) oraz wypracowało zysk netto o wartości ponad 19,1 mln zł (wzrost o 12 %). EBITDA wyniosła ponad 28 mln zł (wzrost o 11 %), zaś zysk operacyjny EBIT blisko 23,4 mln zł (wzrost o 12 %).

Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu finansowym Asseco Business Solutions za 2018 rok.

Zobacz wszystkie