W pierwszym półroczu 2018 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 125,3 mln zł, czyli o 40 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, Spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym ponad 29,2 mln zł, odnotowując 27 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 35 % i 28 %).

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w I półroczu 2018 r. roku przeważały przedsiębiorstwa (91 %). Na kolejnych miejscach znajdowali się przedstawiciele administracji państwowej (ok. 5 %) oraz instytucje finansowe (ok. 4%).

Połączenie z Macrologic

W pierwszym półroczu 2018 roku (2 stycznia 2018 r.) nastąpiło połączenie Asseco Business Solutions ze spółką Macrologic, które odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco Business Solutions. W wyniku ww. połączenia spółka Macrologic została rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś Asseco Business Solutions wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązki d. Macrologic oraz we wszelkie stosunki prawne, których stroną była dotychczas spółka Macrologic.

Macrologic to znana od wielu lat na rynku marka rozwiązań informatycznych dla firm. Rozwiązania Macrologic ERP wspomagają następujące dziedziny prowadzenia biznesu: ewidencję i planowanie zasobów (ERP), zarządzanie informacją i wiedzą (KM, CRM) oraz analizy zarządcze (BI). Użytkownikami rozwiązań Macrologic są największe polskie przedsiębiorstwa i instytucje.

Dywidenda

W pierwszym półroczu 2018 roku Asseco Business Solutions wypłaciło swoim akcjonariuszom ponad 43,4 mln zł w postaci dywidendy, przeznaczając na ten cel większość zysku netto za rok obrotowy 2017, który wyniósł blisko 47,3 mln zł. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Spółka podzieliła się z inwestorami aż dziesięcioma dywidendami, o łącznej wartości ponad 302 mln zł.

II kwartał 2018 r.

W II kwartale 2018 roku Asseco Business Solutions odnotowało także spore wzrosty. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 63,6 mln zł (wzrost o 53 %) oraz wypracowała zysk netto o wartości ponad 14,5 mln zł (wzrost o 51 %). EBITDA wyniosła blisko 22,6 mln zł (wzrost o 55 %), zaś zysk operacyjny EBIT ponad 17,9 mln zł (wzrost o 51 %).

Więcej informacji na temat raportu.