Nowe obowiązki JPK dla małych oraz średnich firm już od lipca 2018 roku!

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy wszystkich polskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Duże firmy udostępniają JPK Urzędom Skarbowym od lipca 2016 r. Średnie i małe organizacje co miesiąc obowiązkowo przesyłają struktury Ewidencji VAT, bez wezwania ze strony organów kontrolnych od stycznia 2017 r. Od lipca 2018 r. będą dodatkowo zobowiązane do raportowania całości ksiąg podatkowych w formie JPK na żądanie Urzędu Skarbowego. Przygotuj się na zmiany!

 

 

 

Czego dotyczy JPK?

Jednolity Plik Kontrolny dotyczy każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej m.in. takich jak:

 • czynności sprawdzające (kontrole krzyżowe),
 • kontrole podatkowe,
 • postępowanie podatkowe i kontrolne.

 

Organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK w określonym zakresie i wybranym okresie.

Nie wdrożenie przez firmę JPK może wiązać się z jej odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie zmiany czekają firmy w zakresie JPK od lipca 2018 roku?

Małe i średnie przedsiębiorstwa udostępniają już Urzędom Skarbowym szczegółowe dane w formie elektronicznej od początku 2017 roku. Ich obowiązkiem było do tej pory jednak raportowanie wyłącznie struktury Ewidencja VAT, która dotyczy rejestru faktur sprzedaży i zakupu VAT.

Od początku lipca br. Urzędy Skarbowe będę wymagały od małych i średnich organizacji generowania całości prowadzonych ewidencji księgowych w formacie JPK. Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują, poza ewidencjami VAT (w zależności od formy rozliczeń) księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów, a także wyciągi bankowe, magazyn oraz faktury VAT

 

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przedsiębiorstwom dostarczanie Urzędom Skarbowym danych w formie elektronicznej (mailowo lub na nośniku) w podziale na wyodrębnione struktury:

 

 

 

 

Dowiedz się wiecej na temat struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego


Przeszkody dla przedsiębiorców, utrudniające wdrożenie JPK na czas

 • !
  Optymalizacja pracy wózków widłowych - Asseco Safo WMS 2.0

  Złożoność procesów i systemów

  Złożoność procesu dostosowania wewnętrznych procedur i systemu do nowych przepisów. Złożoność systemów IT użytkowanych w firmach, wydłużająca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenia odpowiedniego rozwiązania JPK.
  Często występująca heterogeniczność stosowanych programów IT, wymuszająca łączenie danych pochodzących od różnych dostawców oprogramowania (różne systemy od różnych dostawców).
 • 2/2
  Optymalizacja pracy wózków widłowych - Asseco Safo WMS 2.0

  Złożoność procesów i systemów

  Złożoność procesu dostosowania wewnętrznych procedur i systemu do nowych przepisów.
  Złożoność systemów IT użytkowanych w firmach, wydłużająca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenia odpowiedniego rozwiązania JPK.
  Często występująca heterogeniczność stosowanych programów IT, wymuszająca łączenie danych pochodzących od różnych dostawców oprogramowania (różne systemy od różnych dostawców).

JPK a systemy finansowo-księgowe

Jak się przygotować do wdrożenia JPK?

W związku z nowymi przepisami użytkowane przez przedsiębiorstwa systemy finansowo-księgowe muszą zostać dostosowane do zmian, umożliwiając edycję ksiąg podatkowych i tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Uruchomienie JPK wiąże się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania oraz implementacji w nim funkcjonalności.

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to standardowe działanie projektowe, wymagające alokacji odpowiednich zasobów nie tylko po stronie dostawcy systemów, ale także po stronie firmy to oprogramowanie wykorzystującej. Dlatego już dzisiaj należy uwzględnić w planach na najbliższe miesiące niezbędny czas oraz zasoby.


Baza wiedzy - wejdź na nasze podstrony i dowiedź się więcej na temat JPK!Partner merytoryczny

 

Partnerem Merytorycznym Informatora JPK Asseco Business Solutions jest grupa firm HLB M2 specjalizująca się w  audycie, doradztwie podatkowym, księgowości i finansach przedsiębiorstw.