Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa udostępniają Urzędom Skarbowym szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Od 2017 roku dołączyły do nich także średnie firmy – ze strukturą Ewidencja VAT.

Docelowo wszystkie polskie firmy będą zobowiązane generować dane pochodzące z własnych ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dzięki temu Urzędy Skarbowe będą mogły analizować wszelkie informacje dotyczące działalności danej organizacji w sposób elektroniczny. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie i usprawnienie kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego i większe wpływy do budżetu z podatku VAT.

 

 

Kto musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny
i w jakim zakresie?

 

Rożnej wielkości przedsiębiorstwa są zobowiązane do wdrożenia JPK w różnym czasie. Duże firmy od lipca 2016 r. już udostępniają Jednolity Plik Kontrolny Urzędom Skarbowym. Od stycznia 2017 r. średnie i małe firmy muszą co miesiąc obowiązkowo przesyłać US struktury Ewidencji VAT, bez wezwania ze strony organów kontrolnych. Kolejny etap wdrożenia JPK planowany jest na lipiec 2018 r.

 • Duże przedsiębiorstwa – wdrożenie JPK od lipca 2016 roku.
 • Średnie i małe przedsiębiorstwa – wdrożenie JPK struktura Ewidencja VAT od stycznia 2017 roku.
 • Średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa – wdrożenie JPK od lipca 2018 roku.

 

 

 

 

 

Wielkość przesiębiorstw

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego docelowo dotyczy wszystkich polskich przedsiębiorstw, zarówno dużych, średnich, jak i małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw.

 • Duże firmy - przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników lub osiągające powyżej 50 mln euro rocznie / sumę aktywów powyżej 43 mln euro.
 • Małe i Średnie firmy - firmy zatrudniające do 250 pracowników oraz osiągające obrót do 50 mln euro lub sumę aktywów do 43 mln euro.
 • Mikrofirmy - firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz osiągające obrót do 2 mln euro lub sumę aktywów do 2 mln euro.

 

Czego dotyczy JPK?

Jednolity Plik Kontrolny dotyczy każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej m.in. takich jak:

 • czynności sprawdzające (kontrole krzyżowe),
 • kontrole podatkowe,
 • postępowanie podatkowe i kontrolne.

 

Organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK w określonym zakresie i wybranym okresie.

Nie wdrożenie przez firmę JPK może wiązać się z jej odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

 

 

 

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przedsiębiorstwom dostarczanie Urzędom Skarbowym danych w formie elektronicznej (mailowo lub na nośniku) w podziale na wyodrębnione struktury:

 

 

 

 

Dowiedz się wiecej na temat struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego


Przeszkody dla przedsiębiorców, utrudniające wdrożenie JPK na czas

 • 1/3
  Tworzenie planu pracy wózków widłowych - Asseso Safo WMS 2.0

  Brak wiedzy

  Zbyt mała świadomość przedsiębiorstw na temat konieczności wdrożenia JPK w odpowiednim czasie.
  Brak wewnętrznej wiedzy w organizacjach, skąd czerpać informacje konieczne do wypełnienia JPK (z jakich systemów informatycznych).
 • 2/3
  Optymalizacja pracy wózków widłowych - Asseco Safo WMS 2.0

  Złożoność procesów i systemów

  Złożoność procesu dostosowania wewnętrznych procedur i systemu do nowych przepisów.
  Złożoność systemów IT użytkowanych w firmach, wydłużająca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenia odpowiedniego rozwiązania JPK.
  Często występująca heterogeniczność stosowanych programów IT, wymuszająca łączenie danych pochodzących od różnych dostawców oprogramowania (różne systemy od różnych dostawców).
 • 3/3
  Optymalizacja pracy wózków widłowych - Asseco Safo WMS 2.0

  Brak czasu

  Krótki czas potrzebny na modyfikację systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
  Krótki czas potrzebny na wdrożenie zmian w przedsiębiorstwie.

JPK a systemy finansowo-księgowe

Jak się przygotować do wdrożenia JPK?

W związku z nowymi przepisami użytkowane przez przedsiębiorstwa systemy finansowo-księgowe muszą zostać dostosowane do zmian, umożliwiając edycję ksiąg podatkowych i tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Uruchomienie JPK wiąże się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania oraz implementacji w nim funkcjonalności.

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to standardowe działanie projektowe, wymagające alokacji odpowiednich zasobów nie tylko po stronie dostawcy systemów, ale także po stronie firmy to oprogramowanie wykorzystującej. Dlatego już dzisiaj należy uwzględnić w planach na najbliższe miesiące niezbędny czas oraz zasoby.


Baza wiedzy - wejdź na nasze podstrony i dowiedź się więcej na temat JPK!Partner merytoryczny

 

Partnerem Merytorycznym Informatora JPK Asseco Business Solutions jest firma HLB M2 specjalizująca się w badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie w zakresie rachunkowości i podatków.