Efektywne wsparcie procesów związanych z obsługą wynagrodzeń.

Moduł Płace wspomaga procesy związane z naliczaniem oraz wypłatą wynagrodzeń. Umożliwia zarządzanie kartotekami płacowymi pracownika, rozliczanie dowolnych list płac, tworzenie przelewów, eksport danych do ZUS czy generowanie deklaracji podatkowych.


Zakres funkcjonalny

Zarządzanie kartotekami

Moduł Płace pozwala na zarządzanie składnikami płacowymi oraz kontami bankowymi pracowników, sposobami wypłat oraz zasadami księgowania wynagrodzeń.

Umożliwia także ewidencję zajęć sądowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród czy składników wsadowych (np. premii) z opcją zaimportowania ich z arkusza Excel.

Naliczanie list płac

Rozwiązanie umożliwia sporządzanie i naliczanie list podstawowych, dodatkowych, z funduszu bezosobowego oraz dowolnie zdefiniowanych innych rodzajów list.

Dodatkowo można w nim automatycznie tworzyć listy z korektami nadpłat ZUS i korektami zasiłków. Przed naliczeniem listy możliwe jest zbiorcze przeliczanie urlopów, zasiłków oraz ekwiwalentów za urlop.

Fundusz bezosobowy

Częścią modułu Płace jest moduł Fundusz Bezosobowy.

Zawiera on komplet funkcjonalności umożliwiający wprowadzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych dla pracowników lub osób obcych. Dostępne funkcjonalności pozwalają na pełną obsługę takich umów w kontekście ZUS i Urzędu Skarbowego.


Deklaracje podatkowe

Moduł umożliwia generację deklaracji podatkowych

zarówno imiennych (pojedynczo lub seryjnie - PIT-11, PIT-40, IFT-1, PIT-8C), jak i zbiorczych (PIT-4R, PIT-8AR).

Eksporty do banku

System pozwala generować pliki przelewów wynagrodzeń w różnych formatach

m.in. Elixir, Videotel, CitiDirect czy DBDirect.

 


Eksporty do ZUS

Z poziomu programu można generować deklaracje rozliczeniowe do programu Płatnik.

Przeglądarki

Przeglądarki umożliwiają przeglądanie i analizę danych związanych z naliczonymi listami płac

a także eksport przeglądanych danych do aplikacji zewnętrznych w formatach txt, docx, xlsx, pdf czy html.


Wydawnictwa

Moduł umożliwia generację wielu zestawień i raportów takich jak:

wydruki list płac, zbiorówki, paski, kartoteki wynagrodzeń, kartoteki urlopów, zasiłków czy składek ZUS.


Moduły uzupełniające:

 

 


Eksport FK (zewn. system)

System Asseco Softlab HR wspiera procesy związane z księgowaniem list płac do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych.

Moduł Płace umożliwia, po naliczeniu i zamknięciu list płac, generację dekretu płacowego do zewnętrznego systemu finansowo-księgowego.

Parametryzacja programu pozwala na dostosowanie budowy dekretu do wymagań ewidencji księgowej. Wygenerowany dekret można wyeksportować do pliku w formacie akceptowalnym przez zewnętrzny program księgowy


E-deklaracje

Moduł Płace pozwala także na generowanie danych deklaracji podatkowych (pracownika lub firmy) do kartoteki e-deklaracji.

Następnie możliwe jest ich sprawdzenie, podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego oraz wysyłka do portalu Ministerstwa Finansów. Z kartoteki e-deklaracji można także uzyskiwać status przetworzenia deklaracji (UPO).

Moduł e-deklaracji umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz standardowych deklaracji podatkowych obsługiwanych w systemie drogą elektroniczną:

- e-PIT11
- e-PIT-40
- e-PIT-4R
- e-PIT-8AR
- e-PIT-8C
- e-IFT- 1/1R
- e-PIT-R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- dokumenty

Moduł e-dokumenty służy do usprawnienia pracy w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów do pracowników drogą elektroniczną, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykorzystując moduł e-dokumentów można generować dokumenty dla pracowników do bazy e-dokumentów, podpisywać je elektronicznie, a następnie automatycznie rozsyłać pocztą e-mail.

Standardowo za pomocą tego modułu możliwe jest również przesyłanie zatrudnionym osobom deklaracji podatkowych oraz raportów RMUA (miesięczne i roczne).

Wykaz standardowych dokumentów obsługiwanych w systemie drogą elektroniczną:

- e-Rmua miesięczna oraz roczna
- PIT-11
- PIT-40


Budżetowanie wynagrodzeń

Aplikacja wspomaga proces układania budżetu w zakresie kosztów związanych z wynagrodzeniami i narzutami na wynagrodzenia.

Wykorzystując moduł budżetowania można tworzyć wiele wersji budżetu, zakładając różne warunki symulacji, np. podwyżki od wybranego miesiąca. Wygenerowane dane do budżetu można następnie oglądać i analizować w tabeli przestawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Symulacje płacowe

Aplikacja Asseco Softlab HR oferuje możliwość tworzenia i analizy symulacji płacowych dla przyszłych okresów.

Z wykorzystaniem tego modułu możliwe jest tworzenie dowolnej ilości symulacji płacowych na zadany okres, z opcją wybrania typu oraz szablonu listy płac. Dane naliczone w procesie symulacji można dowolnie modyfikować i analizować w tabeli przestawnej.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

Automatyzację wymiany danych z pracownikami (e-Dokumenty) oraz z systemami zewnętrznymi (banki, ZUS, US).

  • Bezpieczeństwo danych.
  • Gwarancję pracy w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.
  • Szybkie i wygodne generowanie, przetwarzanie oraz analizowanie danych płacowych.
  • Możliwość symulacji zmian wynagrodzeń i analizowania ich skutków.
  • Możliwość budowania budżetów wynagrodzeń.
  • Możliwość połączenia z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.
  • Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów związanego z ograniczeniem przetwarzania ręcznego.
  • Pełną automatyzację pracy w Dziale Płacowym.