System Mobile Vanselling jest narzędziem wspierającym pracę przedstawicieli handlowych prowadzących sprzedaż w terenie (tzw. vansellerów).

Składa się z aplikacji mobilnej instalowanej na urządzeniach typu Pocket PC, na której pracują vansellerzy, oraz aplikacji centralnej pełniącej funkcje zarządcze.


 • 1/4

  Bogata funkcjonalność

  Funkcjonalność systemu Mobile Vanselling SFA została stworzona w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie Asseco Business Solutions S.A. w tego typu rozwiązaniach.

  System obsługuje wszystkie procesy handlowe realizowane przez rozproszone siły sprzedaży w sposób elastyczny, co oznacza że mogą one być realizowane na różne sposoby zgodnie z wytycznymi klienta. Funkcjonalność systemu jest stale rozwijana.

 • 2/4

  Rozwinięte obszary okołosprzedażowe

  System Mobile Vanselling SFA nie tylko wspomaga działania handlowe związane ze sprzedażą, ale w znacznym zakresie wspiera działania okołosprzedażowe związane z działalnością promocyjną, badaniami rynkowymi, weryfikacją standardów, zarządzaniem obiegiem materiałów POS czy oceną i kategoryzacją klientów.

  Dzięki temu wspiera przedstawicieli handlowych w raportowaniu dodatkowych obszarów pośrednio wpływających na wykorzystanie potencjału handlowego ich klientów.

 • 3/4

  Wysoka parametryzowalność

  Parametryzowalność systemu Mobile Vanselling SFA decyduje o szybkości dostosowywania systemu do bieżących potrzeb klienta, co ma kluczowe znaczenie przy funkcjonowaniu w dynamicznym otoczeniu rynkowym i zmiennej sytuacji gospodarczej.

  Możliwości zmiany przebiegu realizacji i sposobu działania wybranych funkcji w dużym zakresie odbywają się na drodze rekonfiguracji systemu, a nie developmentu programistycznego.

 • 4/4

  Personalizacja i kastomizacja

  System Mobile Vanselling SFA umożliwia kastomizację własnej funkcjonalności na potrzeby różnego typu pracowników terenowych i wykonywanych przez nich zadań.

  Umożliwia podział funkcjonalny ze względu na obszar działania jego użytkowników, np. na kanały sprzedaży (np. tradycyjny, nowoczesny, specjalistyczny), oraz ze względu na uprawnienia i hierarchię w strukturze organizacyjnej (matryca uprawnień, administracja rolami, itd.). Dzięki temu informacje udostępniane przez system trafiają do odpowiednich adresatów zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami.

Program przeznaczony jest dla firm posiadających kanał sprzedaży bezpośredniej. Pojęcie vanselling pochodzi od angielskiego „sell from a van”. Istotą vansellingu jest sprzedaż obwoźna (od sklepu do sklepu).

Sprzedawca wyposażony jest w samochód dostawczy, na którym posiada cały asortyment produktów. System Mobile Vanselling SFA pozwala na wystawienie dokumentu sprzedaży bezpośrednio w chwili dostarczenia towaru.


Zakres funkcjonalny

System Mobile Vanselling jest narzędziem wspierającym pracę przedstawicieli handlowych prowadzących sprzedaż w terenie

zakres funkcjonalny mobile vanselling

Zakres funkcjonalny

System Mobile Vanselling jest narzędziem wspierającym pracę przedstawicieli handlowych prowadzących sprzedaż w terenieWybierz interesujący
Cię moduł

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wizyta zadania raporty ankiety sprzedaż kasa wydruki trasówka klienci wiadomość dnia magazyn

Pełna obsługa sprzedaży mobilnej

System Mobile Vanselling SFA oferuje pełną obsługę sprzedaży mobilnej w zakresie prowadzenia i rejestracji sprzedaży.

Aplikacja pozwala na wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów sprzedażowych takich jak: faktury, dowody dostaw i paragony fiskalne. Mobile Vanselling SFA oprócz sprzedaży pozwala także na prowadzenie pełnej ewidencji magazynowej w zakresie magazynu vansellera oraz ewidencji kasowej, czyli wpłat i wypłat gotówki przyjmowanej przez przedstawiciela.

Program oferuje również wydruki wszystkich wystawianych dokumentów (zarówno na drukarce faktur, jak również na drukarce fiskalnej z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii bluetooth).

 

 


 

Wsparcie pracy przedstawicieli

System Mobile Vanselling SFA oprócz zadań typowo sprzedażowych wspiera pracę przedstawicieli w zakresie kontroli kredytowania klientów i zbierania należności.

Ponadto umożliwia rejestrowanie innych czynności podczas wizyty: np. wydanie materiałów promocyjnych, zarejestrowanie zwrotu towarów handlowych i niepełnowartościowych czy wymiany towarów.

Dzięki wykorzystaniu systemu możliwa jest pełna kontrola materiałów POS, realizowana poprzez rejestrację ich wydań i zwrotów oraz prowadzenie inwentaryzacji u klientów. Vanseller podczas wizyty może zarejestrować nowe zamówienia jak również zrealizować wcześniej przyjęte.

Zbiór informacji z rynku za pomocą ankiet

Ważną funkcją aplikacji Mobile Vanselling SFA jest zbieranie informacji z rynku za pomocą ankiet.

Ankieta może być dowolnie definiowana przez przełożonego z poziomu aplikacji centralnej. Przedstawiciel w czasie wizyty wypełnia ankietę, a zebrane informacje są raportowane w aplikacji centralnej w postaci zbiorczej lub szczegółowej.

System wspiera pracę vansellerów poprzez oferowanie dodatkowych funkcji umożliwiających planowanie tras, rejestrację zdarzeń związanych z samochodem (przeglądy, awarie itp.) i rejestrację dodatkowych kosztów. Na szczególną uwagę zasługuje moduł komunikacyjny pozwalający na wysyłanie wiadomości do przedstawicieli pracujących w terenie.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

zbieranie dodatkowych informacji z rynku poprzez realizację ankiet; w systemie istnieje możliwość zdefiniowania dowolnego badania w formie ankiety, która pozwala na zbieranie informacji z rynku, np. o trendach sprzedaży czy konkurencji

 • usprawnienie pracy vansellerów dzięki wykorzystaniu niezawodnego, prostego w obsłudze i sprawnego narzędzia informatycznego
 • zwiększenie ilości wizyt realizowanych przez przedstawicieli, dzięki skróceniu czasu realizacji poszczególnych zadań
 • monitorowanie pracy vansellerów; każda wykonywana czynność jest rejestrowana na urządzeniu mobilnym a aplikacja centralna szczegółowo prezentuje przebieg dnia pracy vansellera
 • podniesienie skuteczności przedstawicieli przez dostarczenie im bieżących i historycznych danych o kliencie
 • rejestracja innych informacji związanych z pracą vansellera (dodatkowe koszty, przebieg samochodu, inne zdarzenia)
 • wyeliminowanie czynności techniczno-administracyjnych (raportowanie, zamawianie towaru, wymiana informacji itp.)
 • szybka i efektywna komunikacja z vansellerem; przełożony ma możliwość wysyłania wiadomości na urządzenie vansellera. Wiadomości może być adresowane do użytkownika bądź do wizyt
 • szczegółowa analiza statystyk, dzięki zagregowanym danym udostępnionym w formie raportów płaskich