Dostęp do aktualnych i bardzo dobrej jakości danych handlowych

Obecnie nasze rozwiązania wymiany danych obsługują średnio 50 milionów komunikatów miesięcznie. Korzysta z nich kilkudziesięciu producentów, przede wszystkim z branży FMCG oraz farmaceutycznej. Systemy codziennie pozyskują i przetwarzają dane od ponad 2,5 tysiąca oddziałów dystrybucyjnych.

 


Praca w oparciu o rzeczywiste dane

Współpraca pomiędzy producentem a jego partnerami opiera się na rzeczywistych danych handlowych i dążeniu do realizacji wspólnego celu - efektywnej i sprawnej obsługi klientów.

Rozwijane przez nas od ponad 10 lat rozwiązania wymiany danych pozwalają producentom na uzyskanie pełnego i aktualnego obrazu prowadzonej działalności w obszarach związanych ze sprzedażą oraz logistyką. Ich uruchomienie wiąże się zazwyczaj ze zmianą podejścia do współpracy z dystrybutorami - jest potwierdzeniem partnerskiego podejścia biznesowego.

 


Obniżenie kosztów inicjalnych 

W porównaniu do stosowania tradycyjnych metod wymiany informacji handlowych, dzięki systemom wymiana danych odbywa się nieporównywalnie szybciej i efektywniej.

Nasze rozwiązania wymiany danych to narzędzia oferowane jako usługa (w modelu outsourcingowym), co w sposób znaczący obniża koszty inicjalne ich wdrożenia oraz gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa bardzo wrażliwych biznesowo przesyłanych, przetwarzanych oraz gromadzonych danych.


Okiem menedżera

 

Andrzej Masłowski zdjęcie do cytatu

Platforma Connector zyskuje coraz większe zainteresowanie firm produkcyjnych i handlowych, umożliwiając im wymianę danych z zewnętrzną siecią dystrybucyjną. System pozwala użytkownikom na uzyskanie pełnego i aktualnego obrazu prowadzonej działalności w obszarach, które są integrowane oraz na oparcie współpracy z partnerami o rzeczywiste informacje handlowe.

Andrzej Masłowski
Szef Wydziału Wdrożeń Platformy Connector i Systemów Mobilnych

 

 

Co zyskasz wdrażając nasz system?

  • Bieżący dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji sprzedażowych oraz logistycznych.
  • Możliwość przyspieszenia wielu procesów związanych ze współpracą handlową.
  • Minimalizację pomyłek spowodowanych wykonywaniem pracy w bardziej tradycyjny sposób.
  • Automatyzację przepływu informacji w kanałach dystrybucji, a co za tym idzie wzrost efektywności pracy zarówno u producenta, jak i dystrybutora.
  • Wzrost efektywności działań oraz optymalizację kosztów w obszarze sprzedaży i logistyki.
  • Redukcję kosztów administracyjnych.

Opinie naszych klientów

Zaletą uruchomionego rozwiązania jest bieżące wsparcie naszych dystrybutorów ze strony Asseco Business Solutions, gdzie każdy z nich ma swojego opiekuna. W trakcie opieki nad systemem realizowany jest proces czyszczenia i deduplikacji punktów sprzedaży pochodzących z oddziałów dystrybucyjnych oraz budowa pełnej kartoteki punktów sprzedaży PTK Centertel. Wspomniana kartoteka to liczny zbiór unikalnych rekordów, wśród których znajdują się tradycyjne sklepy, salony prasowe, stacje benzynowe, bankomaty, strony internetowe – czyli każde miejsce, gdzie klient końcowy może kupić produkty PTK Centertel. Na bieżąco również modyfikowane i dostosowywane są raporty zgodnie z naszymi potrzebami. Daje nam to gwarancję, że zakupiona platforma Connector Enterprise jest kompleksowym i nowoczesnym narzędziem komunikacyjno-analitycznym.

fragment referencji wystawionych przez PTK Centertel