Asseco Business Solutions S.A. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 2
2
SPIS TREŚCI
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 3
3
S ZANOWNI A KCJONARIUSZE A SSECO B USINESS S OLUTIONS S.A.,
Mam przyjemność poinformować Państwa o dobrych wynikach finansowych Asseco Business Solutions za ostatni rok obrotowy.
W 2021 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 307,4 mln zł, czyli o 9% więcej niż w roku 2020. Ponadto uzyskaliśmy zysk netto w wysokości ponad 80,6 mln zł, odnotowując 6% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również niewielki przyrost (odpowiednio 4% i 2%).
Warto również dodać, że trwająca od blisko dwóch lat pandemia nie wpłynęła znacząco na działalność naszej Spółki oraz jej efektywność. Udało nam się całkiem dobrze funkcjonować w zmieniających się okolicznościach oraz kolejny raz utrzymać wzrostowe wskaźniki finansowe. W tym czasie realizowaliśmy tryb pracy zdalnej lub hybrydowej, bez szkody dla naszej aktywności. Pracowaliśmy nad rozwojem obecnych produktów oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą odpowiednio wesprzeć przedsiębiorców w obecnym (nietypowym) okresie oraz pomóc zwiększać ich konkurencyjność w niedalekiej przyszłości. Oprócz tego, cały czas realizowaliśmy projekty wdrożeniowe u klientów w Polsce i za granicą.
Jednym z najnowszych obszarów, które staramy się intensywnie rozwijać, jest Sztuczna Inteligencja (AI). Uważamy, że jej wykorzystanie może pomóc wielu firmom lepiej funkcjonować w otoczeniu biznesowym oraz prowadzić takie działania, których prawdopodobieństwo zakończenia się sukcesem jest największe. Elementy AI poprzez nas dodawane do różnych linii produktowych, zarówno rozwiązań klasy SFA, jak i ERP.
Na końcu chciałbym przypomnieć, że w pierwszym półroczu 2021 roku nasza Spółka wypłaciła akcjonariuszom ponad 66,8 mln w postaci dywidendy. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Asseco Business Solutions podzieliło się z inwestorami trzynastoma dywidendami, o łącznej wartości ponad 479,1 mln zł.
Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i mamy nadzieję, że regularnie wypłacane przez nas dywidendy dowodem, że zainwestowane środki oraz nasza praca przynoszą właściwe efekty. Zapraszam do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym Asseco Business Solutions S.A. za 2021 rok.
Wojciech Barczentewicz
Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 4
4
1. Władze Spółki
Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. przedstawiał się następująco:
Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
Mariusz Lizon Członek Zarządu
Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. przedstawiał się następująco:
Rafał Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Góral Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Romuald Rutkowski Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pomianek Członek Rady Nadzorczej
Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej
W dniu 16 kwietnia 2021 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. otrzymał wiadomość o rezygnacji Pana Piotra Stępniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. otrzymał wiadomość o rezygnacji Pana Jozefa Kleina z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 9 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. powołało Marcina Murawskiego i Rafała Kozłowskiego do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dnia 16 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Rafała Kozłowskiego na przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W dniu 16 czerwca 2021 roku Pan Adam Góral złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. W związku z rezygnacją Pana Piotra Stępniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i jednocześnie pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w dniu 16 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. powołała w skład Komitetu Audytu Spółki dwóch nowych członków: Pana Marcina Murawskiego oraz Pana Rafała Kozłowskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazała Pana Marcina Murawskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.
W związku z powyższymi zmianami w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 3 osobowy Komitet Audytu, w skład którego wchodzą Marcin Murawski jako przewodniczący oraz Rafał Kozłowski i Romuald Rutkowski jako członkowie.
2. Podstawowe informacje o Asseco Business Solutions
2.1. Profil działalności
Asseco Business Solutions S.A. specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Firmy, które potrzebują nowoczesnych systemów do zarządzania, otrzymają w Asseco Business Solutions kompletną i dedykowaną ofertę, uwzględniającą ich specyfikę, branżę, wielkość oraz wymagania.
„Celem działania Asseco Business Solutions jest dostarczanie przedsiębiorstwom nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, mogących przyczynić się do rozwoju firm oraz wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Tworząc swoje systemy, Asseco BS zawsze stara się słuchać przedsiębiorców,
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 5
5
tak, aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i w odpowiedzi zaproponować najbardziej praktyczne i efektywne nar zędzia wspomagające ich biznes”.
Misja firmy
Kompleksowa oferta Asseco Business Solutions obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, programy wspierające pracę w obszarze HR, popularne w całej Europie aplikacje mobilne klasy SFA pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, platformy wymiany danych oraz programy do obsługi transakcji faktoringowych.
Wszystkie rozwiązania Asseco BS powstają w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów, sprawdzoną metodologię oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki wysokiej jakości produktom oraz usługom, które z nimi powiązane oprogramowanie Asseco Business Solutions od wielu już lat z powodzeniem wspomaga funkcjonowanie kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw. Firma może pochwalić się wdrożeniami zarówno w Polsce, jak i w kilkudziesięciu krajach Europy.
Asseco Business Solutions jest częścią międzynarodowej Spółki Asseco Poland S.A., wiodącego dostawcy oprogramowania własnego na rynku europejskim. Grupa stanowi federację firm zaangażowanych w rozwijanie technologii informatycznych i jest obecna w ponad 50 krajach świata, m.in. w większości państw europejskich, a także w USA, Kanadzie, Izraelu czy Japonii.
2.2. Oferta produktowa
Asseco Business Solutions S.A. dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Spółka stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za produkcję systemów ERP, mobilnych systemów raportujących (klasy SFA), rozwiązań wymiany danych, systemów faktoringowych oraz oprogramowania dla MŚP.
W segmencie rozwiązań ERP Asseco Business Solutions S.A. oferuje nowoczesne, zintegrowane oprogramowanie (Softlab ERP by Asseco oraz Macrologic ERP by Asseco), wspierające zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Produkty te charakteryzuje bogata funkcjonalność. System Softlab ERP by Asseco usprawnia zarządzanie większością obszarów biznesowych firmy, m.in.: produkcją, finansami i księgowością, kadrami i płacami, HR, logistyką, czy wreszcie sprzedażą i magazynem. Dostarcza on także szeregu narzędzi menedżerskich możliwości zarządczych oraz analitycznych. Programy Macrologic ERP by Asseco stanowią pakiety rozwiązań informatycznych oraz usług doradczych wspierających ewidencję i planowanie zasobów przedsiębiorstw, pozwalających na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą oraz umożliwiające prowadzenie analiz zarządczych. Ponadto, system marki Macrologic - Merit ERP by Asseco, jest pierwszym polskim procesowym rozwiązaniem ERP, które wspiera realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach.
Oferta rozwiązań ERP dla rynku MŚP to oprogramowanie WAPRO ERP by Asseco. Stanowi ono komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Systemy WAPRO ERP by Asseco można wykorzystać praktycznie w każdej branży. Cechuje je prosta instalacja, łatwa konfiguracja oraz intuicyjna obsługa.
Asseco Business Solutions to także nowoczesne systemy wsparcia sprzedaży (Mobile Touch by Asseco), w tym przede wszystkim mobilne systemy klasy SFA (Sales Force Automation) i FFA (Field Force Automation) oraz usługi w zakresie kompleksowej, elektronicznej wymiany danych handlowych pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dystrybucyjnego, głównie pomiędzy producentami a współpracującą z nimi siecią hurtowni (Platforma Connector by Asseco). Systemy mobilne Asseco BS to wiodące rozwiązania klasy SFA na świecie. Systemy zostały wdrożone w 50 krajach świata, zaś liczba ich aktywnych użytkowników przekracza już kilkadziesiąt tysięcy.
Dodatkowo Asseco Business Solutions poprzez platformę informatyczną Direct Portal by Asseco wspiera sieci w organizacji procesów własnych oraz realizowanych z punktami sprzedaży. Udostępnia ponadto sklepom kluczową wiedzę dotyczącą wizyt handlowych, historii zamówień, oferty producenta, promocji, przecen, targetów,
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 6
6
otoczenia punktu detalicznego itp. Pozwala także personelowi sklepów na samodzielne składanie zamówień oraz ich wysyłkę do wybranych dystrybutorów. Wspiera ich udział w realizacji działań marketingowych, promocyjnych czy merchandisingowych producenta, a także automatyzuje proces billingowy.
Coraz większa liczba oferowanych przez Asseco Business Solutions produktów i usług (zarówno z obszaru ERP, jak i SFA) dostępna jest w modelu chmurowym. Systematycznie wzrasta liczba projektów realizowanych w modelu pełnego outsourcingu, dzięki czemu Spółka przejmuje odpowiedzialność nie tylko za same programy, ale także za tak istotne elementy rozwiązań jak infrastruktura systemowa, komunikacyjna, nadzór nad działaniem procesów integracyjnych. Takie podejście do realizacji ww. projektów możliwe jest dzięki posiadaniu przez Asseco BS własnego Centrum Przetwarzania Danych (Data Center).
W ofercie Asseco Business Solutions S.A. znajduje się również system Faktor nowoczesna aplikacja finansowa, umożliwiająca kompleksową obsługę transakcji faktoringowych.
W 2020 roku rozpoczęliśmy promocję naszej nowej koncepcji sprzedażowej i zaproponowaliśmy użytkownikom tzw. ekosystem rozwiązań wspierających procesy handlowe - realizowane w wielu kanałach, przez różne grupy użytkowników, za pomocą wielu narzędzi, zarówno tradycyjnie, jak i online, w oparciu o wartościowe insighty, bez ograniczenia czasu, miejsca ani zasobów. Wszystko po to, by móc sprzedawać lepiej, skuteczniej oraz więcej.
Nasz nowy ekosystem objął takie rozwiązania i narzędzia jak m.in.: Sales Force Automation, Platformę Wymiany i Integracji Danych, Sklepy Online (B2B, B2C, D2C i Click & Collect), Platformę Współpracy Producentów i Detalistów czy elementy Sztucznej Inteligencji. Powyższa strategia była konsekwentnie realizowana przez Spółkę w 2021 roku.
Ponadto spółka uzyskuje tzw. przychody niealokowane, nie dające się zaklasyfikować do podstawowego segmentu działalności. Do tej kategorii należy zaliczyć przychody uzyskiwane ze sprzedaży i wdrożeń systemów Centralnego Przetwarzania Danych (między innymi wdrażanie rozwiązań terminalowych), realizowanych w oparciu o technologie firm trzecich – np. Citrix.
2.3. Wsparcie użytkowników w czasie pandemii
W tym trudnym dla wszystkim okresie kolejnym roku pandemii Covid-19, konsekwentnie proponowaliśmy naszym klientom przeniesienie części procesów sprzedażowych do tzw. wirtualnej rzeczywistości. Celem tego było umożliwienie im rozpoczęcia skutecznej cyfrowej współpracy z sieciami handlowymi i sklepami (także tymi, których do tej pory nie obsługiwali) - za pomocą platformy online Direct Portal by Asseco .
Direct Portal by Asseco pozwala producentom na uzupełnienie tradycyjnych wizyt handlowych w sklepach (kanał offline) o zdalną współpracę i bezpośrednią komunikację z sieciami handlowymi oraz punktami sprzedaży detalicznej (kanał online). System pomaga producentom utrzymywać stałe relacje z kontrahentami i wspiera ich terenowe siły sprzedaży w skutecznej realizacji celów. Obecnie, stanowi także doskonałe wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów biznesowych wynikających z zagrożenia pandemicznego i ograniczonej aktywności sieci przedstawicielskich.
Spółka konsekwentnie rozszerzała też swoją ofertę w zakresie produktów i usług umożliwiających prowadzenie procesów handlowych w kanałach e-commerce (B2C, B2B, D2C). Do rozwiązań obsługujących ten kanał sprzedaży wprowadzono w 2021 roku szereg nowych możliwości funkcjonalnych, zwiększono ich zakres integracji z systemami zewnętrznymi.
W zakresie rozwiązań klasy ERP wdrożono szereg funkcjonalności umożliwających użytkownikom praktyczną realizację ideii „paperless” czyli cyfryzacji kluczowych procesów biznesowych. Systemy Softlab ERP, Macrologic ERP, Wapro ERP oferują rozwiązania (Portal HR oraz Businesslink by Asseco) umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów z odbiorcami i dostawcami oraz poprzez portal menedżerski i pracowniczy z zatrudnionymi pracownikami, również z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 7
7