Zobacz wszystkie

Co oznacza skrót ERP?

Asseco Business Solutions

Pionier w branży IT od ponad 25 lat.

Utworzono

26.08.2021

Czas czytania

5 min.

Skrót ERP (Enterprise Resource Planning) czyli „Planowanie zasobów przedsiębiorstwa” to metoda efektywnego zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa, często w czasie rzeczywistym, z użyciem oprogramowania i technologii. Termin „zasoby przedsiębiorstwa” obejmuje tu wszystko, co jest potrzebne do realizacji planu, a czego brak spowodowałby jego niewykonanie. Między innymi: sprzęt, materiały i produkty, moce produkcyjne (liczone czasem dostępności odpowiednich maszyn i pracowników), media zasilające, zasoby finansowe, zasoby ludzkie (personel, jego umiejętności i wiedzę), a także zasoby informacyjne i know-how.

Do realizacji tego zadania wykorzystywane są systemy ERP.

Od MRP przez MRP II do ERP II

Z powstałych w latach 60 XX wieku programów Kontroli Zapasów (IC Inventory Control) powstały bardziej rozwinięte systemy klasy MRP (Material Requirements Planning – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego) wspierające planowania potrzeb materiałowych w procesach przedprodukcyjnych. w latach 80-tych zostały rozwinięte o planowanie i zarządzanie procesem produkcji i dystrybucji i były określane nazwą MRP II (Manufacturing Resource Planning – Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Rozszerzenie systemów MRP II o funkcjonalności zarządzania finansami i księgowości oraz HR zaowocowało powstaniem standardu ERP.

ERP II

Nazwa ERP II powstała w 2000 roku dla oprogramowania ERP dostępnego z przeglądarek internetowych, zapewniającego dostęp w czasie rzeczywistym pracownikom i partnerom biznesowym i interakcję z innymi systemami. ERP II pozwala dodatkowo na zarządzanie w czasie rzeczywisty kontaktami z klientem (CRM) oraz pozwala na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych Business Intelligence.

Nowoczesne systemy ERP

Rozwiązanie ERP może składać się z wielu niezależnych, ale współpracujących ze sobą aplikacji (ERP o budowie modułowej) lub z jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej, gdzie nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym (System zintegrowany)

Obszary działania

System ERP swoim działaniem obejmuje obszary zarządzania towarami i produktami (logistyka, magazynowanie i zarządzanie zapasami, zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i obsługa produkcji, sprzedaż), zarządzanie finansowe (finanse, księgowość, przepływy finansowe, budżetowanie), zarządzanie zasobami ludzkimi (HR, płace, kadry), zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem, zarządzanie relacjami z klientem (funkcje CRM, niekiedy będące częścią systemu wsparcia biznesu BSS – Business Support Systems) oraz mechanizmy kontrolne i analityczne (rachunkowość zarządcza, controlling, BI, moduły prognostyczne)

Moduły

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły np. moduł zarządzania transportem, zarządzanie projektami, moduły wsparcia czy specjalizowane moduły branżowe.

Optymalizacja działania i efektywność procesów

Zadaniem systemu ERP jest optymalizacja działania i zwiększenie efektywności procesów w przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki udostępnianiu niezbędnych danych wszystkim pracownikom w czasie rzeczywistym oraz automatyzacji pozwalającym na eliminację przerw w przepływie informacji (a więc również upłynnienie procesów), skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów działań.

Architektura

Otwarta architektura oprogramowania i dostępność przez interfejsy internetowe pozwala na łączenie systemu ERP z innymi systemami, automatyzację wymiany informacji z podmiotami współpracującymi czy wykorzystanie udostępnianych publicznie baz danych w celu usprawnienia procesów i zwiększenia konkurencyjności firmy.

ERP by Asseco

Poznaj możliwości naszych systemów. Przejdź na stronę i dowiedz się więcej!

grafika_baner_erp

    Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: