inwestor

Akcjonariat

Informacje o akcjonariuszach Asseco BS

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów:

Stan na dzień 16.05.2023 r. z uwzględnieniem Raportów bieżących 3/2023 oraz 8/2023

Asseco Enterprise Solutions Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 15 528 570 4 563 457 3 560 531 9 765 635
Asseco Enterprise Solutions Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 46,47% 13,66% 10,65% 29,22%
Asseco Enterprise Solutions Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 15 528 570 4 567 585 3 560 531 9 765 635
Asseco Enterprise Solutions Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 46,47% 13,66% 10,65% 29,22%
Akcjonariusze
Asseco Enterprise Solutions
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Pozostali akcjonariusze
Liczba posiadanych akcji
15 528 570
4 563 457
3 560 531
9 765 635
Udział w akcjonariacie
46,47%
13,66%
10,65%
29,22%
Liczba posiadanych głosów
15 528 570
4 567 585
3 560 531
9 765 635
Udział w głosach
46,47%
13,66%
10,65%
29,22%

Pierwsze notowanie Asseco Business Solutions na GPW w Warszawie: 19 listopada 2007 r.

10 000 000
Akcje – seria A
13 013 914
Akcje – seria B
5 600 000
Akcje – seria C
4 804 279
Akcje – seria D