inwestor

Akcjonariat

Informacje o akcjonariuszach Asseco BS

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów:

Asseco Enterprise Solutions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 15 528 570 4 567 585 3 560 531 9 761 507
Asseco Enterprise Solutions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 46,47% 13,67% 10,65% 29,21%
Asseco Enterprise Solutions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 15 528 570 4 567 585 3 560 531 9 761 507
Asseco Enterprise Solutions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pozostali akcjonariusze 46,47% 13,67% 10,65% 29,21%
Akcjonariusze
Asseco Enterprise Solutions
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny i NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Pozostali akcjonariusze
Liczba posiadanych akcji
15 528 570
4 567 585
3 560 531
9 761 507
Udział w akcjonariacie
46,47%
13,67%
10,65%
29,21%
Liczba posiadanych głosów
15 528 570
4 567 585
3 560 531
9 761 507
Udział w głosach
46,47%
13,67%
10,65%
29,21%

Pierwsze notowanie Asseco Business Solutions na GPW w Warszawie: 19 listopada 2007 r.

10 000 000
Akcje – seria A
13 013 914
Akcje – seria B
5 600 000
Akcje – seria C
4 804 279
Akcje – seria D