inwestor

Wybór audytora

Informacje dotyczące wyboru niezależnego biegłego rewidenta przez Asseco Business Solutions S.A.

Wybór audytora na lata 2023-2024 28 września, 2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą spółki, postanowił zorganizować skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przetarg na świadczenie usług audytorskich na lata 2023-2024.