inwestor

Zarząd spółki

Skład zarządu spółki Asseco BS

Wojciech Barczentewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000″ w Canadian International Management Institute.

Od 1988 do 1990 roku prowadził działalność gospodarczą, w okresie od 1992 do 1993 rokubył Dyrektorem Zarządzającym firmy Edmar, a w latach 1993-1994 Dyrektorem Zarządzającym spółki Sewo-Bau. Od 1991 r. do 2008 r. był wspólnikiem i dyrektorem firmy Anica System. W latach 1995-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Anica System, gdzie odpowiadał za sferę zarządzania strategicznego. Od 9 października 2008 r. jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions. Z dniem 2 lipca 2012 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Piotr Masłowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management na University of Central Lancashire (Wielka Brytania). W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration na University of Central Lancashire.

W 1992 roku został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie od roku 1993 zajmował stanowisko dyrektora handlowego w firmie Anica System. Od roku 1995 r. do 2008 r. był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. W dniu 9 października 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions.

Mariusz Lizon

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczął od prowadzenia w latach 1990 – 1997 działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions. Od dnia 6 listopada 2008 r. do 24 czerwca 2009 roku pełnił funkcję prokurenta w Asseco BS. Od 24 czerwca 2009 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.

Renata Łukasik

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalizacja: Informatyka Stosowana na Politechnice Warszawskiej. W roku 2004 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. W roku 2017 uzyskała tytuł MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1995 jako Konsultant Systemów ERP w MacroSoft Sp z o.o. Od roku 2001 roku pełniła funkcję Szefa Obszaru Finanse, a od roku 2007 r. zatrudniona była na stanowisku Dyrektora ds. Oprogramowania w Macrologic S.A. W latach 2012-2017 Członek Zarządu Macrologic S.A. odpowiedzialny za nadzór nad rozwojem systemów ERP oraz rozwiązań BI, a także za nadzorowanie obszaru HR w Macrologic S.A. Od 2018 roku Dyrektor Produkcji Rozwiązań ERP w Asseco Business Solutions.

Jacek Lisowski

Członek Zarządu

Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

W latach 1992 – 1994 prowadził działalność gospodarczą polegającą na produkcji i wdrożeniach oprogramowania wspierającego działalność jednostek komunalnych i gminnych. W latach 1996 r – 1998 roku zatrudniony był w firmie Eldorado S.A. jako szef zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i wdrażanie oprogramowania do zarządzania placówkami handlu wielkopowierzchniowego. Następnie, w latach 1998 – 2007 w firmie Safo sp. z o.o. zajmował stanowiska kierownicze, a następnie dyrektorskie, odpowiadając za sprzedaż i wdrożenia systemów detalicznych i logistycznych u największych klientów spółki Safo Sp. z o.o. Począwszy od 2007 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora działu w Asseco Business Solutions S.A. odpowiadał za sprzedaż i wdrożenia systemów marki Safo. Od 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora działu sprzedaży i wdrożeń Asseco BS ERP; odpowiada za sprzedaż i wdrożenia systemów informatycznych ERP – marek Softlab, Safo i Koma.

Rafał Mróz

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 2000-2001 odbył podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W latach 2006-2007 ukończył podyplomowe studia na kierunku Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania na Politechnice Warszawskiej.

W latach 1998 – 2006 pracował jako programista w Centrum informatyki i Łączności Obrony Narodowej, a następnie w latach 2007-2008 – w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji MON. Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Asseco WAPRO ERP. Jest współtwórcą popularnego w sektorze MŚP oprogramowania do zarządzania sprzedażą i gospodarką magazynową WAPRO Mag.