erp
ai_top_kv_mobile

Inteligentne systemy ERP Automatyzacja procesów Sztuczna inteligencja

Sztuczna Inteligencja
na wyciągnięcie ręki

Inteligentny asystent użytkownika Genius

System ERP, który prowadzi użytkownika za rękę

Asystent powiadomi o sprawach, które czekają na Twoją decyzję oraz zadaniach do wykonania. Przekaże również sugestie lub podpowiedzi wynikające z aktualnego kontekstu pracy w systemie. W każdej chwili możesz zapytać asystenta o potrzebne informacje związane zarówno ze sprawami Twojego biznesu np. obsługa: zamówień, faktur, rozrachunków, dokumentów magazynowych, jak i spraw dotyczących pracowników czy związanych z pełnioną przez Ciebie w organizacji rolą.

 • Automatyzacja procesów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Oszczędność czasu
Funkcjonalność dostępna dla systemów:
ai_powiadomienia_mobile

Przypomina i sugeruje
działania

Ważne informacje udostępniane są jako powiadomienia i sugestie przekazywane w formie podpowiedzi, np. informacja o potrzebnych działaniach do podjęcia w związku z nieoczekiwanymi czy pilnymi sprawami, np. zamówieniami czy zatwierdzeniem zmiany ceny, które wstrzymuje proces.

Group-956

Łączy informacje z sieci
powiązań

Asystent łączy informacje z różnych modułów w kontekście działania przedsiębiorstwa np. dla podanego numeru zamówienia sprzedaży może wskazać osobę kontaktową u klienta.

Group-957

Proponuje działania

Asystent zaproponuje również podjęcie działań związanych z pytaniem użytkownika, np. gdy specjalista działu HR zapyta o pracowników, dla których w najbliższym czasie upłyną terminy ważności badań lekarskich, asystent po udzieleniu odpowiedzi sam zapyta czy ma wygenerować w systemie skierowania dla pracowników na takie przeprowadzenie badań.

Frame-1245

Rozmawiaj ze swoim
asystentem

System dopasowany
do użytkownika

System sam zaproponuje optymalny dla Ciebie układ interfejsu

Sposób pracy w systemie ERP, w tym wybierane funkcje menu, używane okna, widoki i raporty zależy od osobistych preferencji użytkowników, a najczęściej używane opcje nie są identyczne.

Pozwól aby to system ERP dostosował się do potrzeb użytkowników i zaproponował najlepszy dla nich układ poszczególnych elementów.

 • System dostosowany do potrzeb użytkownika
 • Lepsza ergonomia pracy
 • Oszczędność czasu
Funkcjonalność dostępna dla systemów:
ai_uklad_ekranu_mobile

Proponuje układ elementów dostosowany
do potrzeb

Dzięki temu poszczególne opcje oraz informacje, z których korzystają użytkownicy będą dostępne jako pierwsze. W efekcie poprawi to ergonomię pracy i sprawia, że praca w systemie będzie po prostu lepsza.

ai_sugerowane_mobile

Sugeruje pozycje

System dopasowany do użytkownika to również sugestie dopasowane do preferencji użytkownika

Podpowiedzi oznaczeń księgowych

Gotowy zestaw rozwiązań dla dokumentów księgowych

Podstawowe funkcje automatycznej dekretacji dokumentów nie zawsze pozwalają na pełne ustalenie schematów, kont i oznaczeń podatkowych. W takim przypadku potrzebne jest ich ręczne uzupełnienie przez użytkownika. Program działając w tle, na podstawie wcześniej rejestrowanych dokumentów proponuje użytkownikowi gotowy zestaw oznaczeń dla dokumentu.

 • Automatyzacja procesów
 • Wyeliminowanie błędów
 • Skrócenie czasu obsługi
Funkcjonalność dostępna dla systemów:
ai_podpowiedzi_infografika_mobile

Inteligentne analizy

Wsparcie użytkownika w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych

Analizy BI by Asseco w przejrzysty sposób dostarczają rzetelne i pełne informacje, dzięki czemu podejmowane decyzje mogą być jeszcze lepsze, bo poparte są faktami a nie tylko intuicją. Inteligentne analizy przewidują także trendy w najbliższej perspektywie czasowej. Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo danych. Analizy BI są osadzone w systemie i udostępniane użytkownikom zależnie od miejsca pracy danego użytkownika i roli jaką pełni w organizacji.

 • Przewidywanie trendów (predykcje)
 • Poprawa cash flow
 • Ograniczenie ryzyka
Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Mobile_Przewidywanie_opoznien_platnosci

Przewidywanie
opóźnień płatności

Lepsze efekty, dla płynności firmy, możemy uzyskać przeciwdziałając i ograniczając ryzyko opóźnień w płatnościach. System ERP, wykorzystując zaawansowane algorytmy statystyczne i uczenia maszynowego, może oszacować terminy zapłat dla poszczególnych kontrahentów, co pozwoli zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko powstania ewentualnych opóźnień w płatnościach.

Mobile_Przeciwdzialaj_i_ograniczaj_ryzyko

Przeciwdziałaj i ograniczaj ryzyko

Systemy ERP doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy chcemy monitorować należności oraz organizować działania prowadzące do ich uregulowania. Dzięki nim możemy również analizować stany rozrachunków oraz usprawnić proces komunikacji i korespondencji z klientami. Jednak lepsze efekty, dla płynności firmy, możemy uzyskać przeciwdziałając i ograniczając ryzyko opóźnień w płatnościach.

Mobile_Podejmuj_trafne_decyzje

Podejmuj trafne
decyzje na podstawie analiz i prognoz

Analizy bazują nie tylko na danych historycznych, ale z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów prognozują wartości na przyszłe okresy. Raporty są osadzone w systemie i udostępniane zależnie od miejsca pracy danego użytkownika i roli jaką pełni w organizacji.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)
w systemach ERP

Zobacz przykłady zastosowania AI w poszczególnych obszarach systemów ERP.
Finanse i księgowość
Mapowanie pozycji wyciągu bankowego z fakturami
Automatycznie tworzona lista przelewów z rozrachunków i innych źródeł
Automatyczne tworzenie wezwań do zapłaty zgodnie z polityką firmy
Automatyczna kontrola i aktualizacja budżetów w obiegu akceptacji zakupów
Mapowanie pozycji wyciągu bankowego z fakturami

Businessbank analizuje pozycje wyciągu bankowego oraz faktur z systemu ERP. Zaawansowany algorytm łączy poszczególne pozycje wyciągu z fakturami, co w kolejnym kroku, już w systemie ERP, wykorzystywane jest do automatyzacji rozliczenia i dekretacji wyciągu bankowego.

Udostępnienie modułu Businessbank planowane jest na drugą połowę 2023 r., jako część usługi Businesslink.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Automatycznie tworzona lista przelewów z rozrachunków i innych źródeł

Podczas podpowiadania listy faktur do płatności system analizuje terminy płatności poszczególnych pozycji, a także podpowiada kwoty płatności.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Automatyczne tworzenie wezwań do zapłaty zgodnie z polityką firmy

Liczba i stopień wezwań do zapłaty (monitów) uzależniona jest od wprowadzonej parametryzacji. Każdy kolejny poziom monitowania kontrahenta może zawierać “ostrzejsze” przypomnienie o konieczności uregulowania należności. Dodatkowo w przypadku osiągnięcia określonego poziomu wezwania na skutek braku płatności może nastąpić automatyczne zablokowanie kontrahenta.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Automatyczna kontrola i aktualizacja budżetów w obiegu akceptacji zakupów

Wykorzystanie budżetu jest kontrolowane już podczas wprowadzania zapotrzebowania zakupu. Podobnie dzieje się podczas rejestracji faktur w obiegu i dokumentów księgowych. System automatycznie dba o przepływ kwoty wykorzystania budżetu, zachowując ciągłość ścieżki obiegu: zapotrzebowanie ↔ faktura ↔ dokument księgowy tak, aby nie dochodziło do przekroczenia założonego na wydatki budżetu.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Kadry i płace
Przypomnienia i przeglądarki dotyczące procesów HR
Automatyzacje w zarządzaniu planem i rozliczeniem czasu pracy
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Obieg wniosków HR
Rozliczenie zajęć wynagrodzenia
Automatyczny podział nieobecności
Naliczenie list płac
Ustalenie listy osób podlegających PPK
Korekty składek przekazywanych do ZUS-u
Przypomnienia i przeglądarki dotyczące procesów HR
 • kończące się i nieaktualne badania lekarskie oraz kursów, szkoleń
 • kończące się umowy
 • kończące się ważności orzeczeń o niepełnosprawność
 • osoby powracające do naliczenia składek PPK
 • osoby podlegające PPK bez rejestracji
 • osoby, które należy zgłosić/wyrejestrować z ZUS
 • przypomnienie o osobach nie zgłoszonych/wyrejestrowanych z ZUS
Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Automatyzacje w zarządzaniu planem i rozliczeniem czasu pracy
 • Weryfikacja planów czasu pracy w zgodzie z obwiązującymi przepisami
 • Wyliczenie nadgodzin w oparciu o plan pracy i zarejestrowany czas pracy
 • Możliwość decydowania o odbiorze bądź wypłacie nadgodzin
 • Automatyczne rozliczenie nadgodzin na listach płac
Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Wymiar urlopu wypoczynkowy

Ewidencja danych ze świadectw pracy pozwala na automatyczne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pod  uwagę brany jest staż pracy, okres nauki oraz okres pracy, co istotne okresy te mogą się pokrywać.

Obsługa przypadków wyliczenie urlopu proporcjonalnego oraz urlopu uzupełniającego. Wyznaczanie pierwszego urlopu da nowozatrudnionych pracowników.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Obieg wniosków HR

Wsparcie w składaniu oraz kontroli wniosków, w tym wniosków urlopowych. Rozwiązanie pozwala wyeliminować papierową postać wniosków, zautomatyzować proces obiegu wniosku, wprowadzić kontrolę na etapie składania oraz zaprojektować przebieg oraz etapy procesu akceptacji.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Rozliczenie zajęć wynagrodzenia

Automatyczne rozliczenie zajęć wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa z uwzględnieniem ich zbiegu. Automatyczne wyliczenie kwoty zajęcia w zależności od źródła przychodów (ze stosunku, z zasiłków) oraz zdefiniowanych priorytetów i reguł.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Automatyczny podział nieobecności

Automatyczny podział ewidencjonowanych nieobecności chorobowych zgodnie z przepisami. Po wprowadzeniu nieobecności zostanie ona poddana weryfikacji i ewentualnie podzielona na część, za którą wynagrodzenie finansuje pracodawca i na część, za którą przysługuje zasiłek chorobowy. Pod uwagę brany jest okres nieobecności, wykorzystanie limitów u poprzednich pracodawców oraz wiek osoby nieobecnej.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Naliczenie list płac

Automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników w oparciu o predefiniowane algorytmy ze szczególnym  uwzględnieniem:

 • Ustalenia wynagrodzenia w przypadkach nieobecności pracownika
 • Naliczenie składników przysługujących za czas nieobecności (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, wynagrodzenie za urlop, itp.)
 • Naliczenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne
 • Naliczenie zaliczek na podatek dochodowy
 • Rozliczenie pożyczek
 • Rozliczenie ulg
 • Rozliczenie zajęć wynagrodzenia
 • Rozliczenie składników finansowanych ze środków ZFŚS
Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Ustalenie listy osób podlegających PPK

W oparciu o dane dotyczące wieku pracowników, stażu pracy i złożonych deklaracji zostanie ustalona lista osób, które powinny zostać zapisane do PPK. Na podstawie wskazanych danych zgodnie z regułami wynikającymi z przepisów, system zaproponuje listę osób podlegających zapisaniu do PPK z datą ewentualnego zapisania.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Korekty składek przekazywanych do ZUS-u

Automatyczne naliczenie kwoty korekt składek przekazywanych do ZUS w przypadkach rozliczenie nieobecności z poprzednich miesięcy. Korekty składki, w podziale na ich rodzaje, zostaną automatycznie ustalone na podstawie rozliczonych nieobecności.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:
Logistyka, WMS, Produkcja
Zarządzanie zapasami
Plan dostaw dla zakupów
Generator zamówień do dostawców
Kalendarz zadań
Magazyn mobilny – rozmieszczania towarów na lokalizacjach 
Plan produkcji strategiczny i operacyjny
Automatyzacja kompletacji
Zarządzanie zapasami

Wraz ze wzrostem rozmiaru firmy (zarówno wzrostu liczby lokalizacji jak i szerokości oferowanego asortymentu) zapewnienie optymalnych stanów magazynowych staje się coraz większym wyzwaniem, przekładającym się bezpośrednio na kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz na sposób w jaki firma postrzegana jest przez klientów. Dzięki mechanizmom i procesom analizy stanów, stanów w drodze, zapotrzebowań oraz prognoz sprzedaży, system generuje propozycje zatowarowań wynikające ze zdefiniowanej dla poszczególnych towarów lub grup towarowych strategii zaopatrzenia. Zarządzaniu(e) zapasem to konfigurowalny model zaopatrzenia, który uwzględnia wybrane zjawiska i zdarzenia (np. zamówienia, produkcję, towar w drodze, prognozy) i przedstawia użytkownikowi propozycję zatowarowań.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Plan dostaw dla zakupów

Plan dostaw jest tworzony na podstawie analizy zapotrzebowania materiałowego. Analiza pozwala skontrolować braki towarów według zadanych kryteriów wyszukiwania. Na brakujące towary można automatycznie wygenerować zamówienia do dostawców.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Generator zamówień do dostawców
 • Analiza stanów i obrotu magazynowego, zamówień i rezerwacji
 • Sugerowanie ilości zamawianego asortymentu
Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Kalendarz zadań

System automatycznie zaproponuje i zapisze w kalendarzu zdań przypomnienie o ważnych terminach lub czynnościach do wykonania, np. w trakcie przygotowania zamówienia sprzedaży system zapyta Ciebie czy chcesz zapisać w swoim kalendarzu przypomnienie o realizacji tego zamówienia zgodnie z podanym terminem realizacji.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Magazyn mobilny – rozmieszczania towarów na lokalizacjach 

Podpowiadanie miejsc składowania wydawanego materiału. Algorytm podpowiadania miejsc składowania wydawanego materiału dla reorganizacji magazynu tworzonej na podstawie wydania jest oparty o zadeklarowany sposób automatycznego określenia lokalizacji dla wydań.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Plan produkcji strategiczny i operacyjny

Plan strategiczny pozwala na zaplanowanie prac w sposób automatyczny i umożliwia zgrubną ocenę mocy przerobowych przedsiębiorstwa oraz realności terminów wykonania prac. Planować można zamówienia klienta, zamówienia wewnętrzne, zlecenia produkcyjne i zlecenia warsztatowe. Zwane są one obiektami planu. Prace planowane są na zasobach planu, czyli stanowiskach produkcyjnych (są to maszyny lub miejsca wykonywania prac) lub gniazdach produkcyjnych. Zasobami mogą być też pracownicy, brygady robocze oraz wydziały.

Funkcjonalność dostępna dla systemu:
Automatyzacja kompletacji

Wapro Mag na bieżąco analizuje stan zamówień sprzedaży na produkty, które powstają w wyniku kompletacji oraz proces przyjmowania składników do magazynu. W przypadku, gdy na zamówieniach sprzedaży znajdują się produkty, których nie ma na stanie magazynu program w trackie procesu przyjęcia składników od razu sugeruje uruchomienie procesu kompletacji brakujących produktów.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: