erp
bg_Cloud_small

portal hr

Oszczędność czasu i wsparcie HR dla Ciebie i Twoich pracowników

 • Automatyczna obsługa procesów kadrowych
 • Skuteczna komunikacja w firmie
 • Oszczędność czasu pracowników i menedżerów

Produkt uzupełniający dostępny wyłącznie w pakiecie z systemami:

portal_hr_top

Dowiedz się jak Portal HR poprawi komunikację
Twojej firmy

Dowiedz się jak Portal HR poprawi komunikację
Twojej firmy

Wnioski kadrowe
Wnioski menedżerskie
Kalendarz
Nieobecności i urlopy
Benefity
PPK
Dane kadrowe
Akceptacja wniosków
Powiadomienia
Praca zdalna
Warunki pracy zespołu
Premie
Wyposażenie
Zgłoszenia administracyjne
Dokumenty
Baza wiedzy
Ogłoszenia
Czas pracy
Kontakt z działem kadr
Zobacz nasz system w akcji
Zobacz nasz system w akcji

Udostępnij pracownikom ich pełne dane HR

Przejrzysta prezentacja uporządkowanych danych pracownika, dotyczących nieobecności, wynagrodzeń, benefitów czy danych podstawowych.

Sprawdź ofertę
Moje nieobecnosci Szczegoly

Dzięki tej funkcjonalności Portal HR pozwala pracownikowi na sprawdzenie kalendarza swoich dotychczasowych nieobecności, zarządzanie nimi oraz planowanie urlopów.

Moje wynagrodzenia Szczegoly wynagrodzenia

Pracownik w aplikacji może samodzielnie sprawdzić takie dane jak:

 • umowa i warunki zatrudnienia,
 • ostatnie wynagrodzenia wraz ze szczegółami,
 • szczegółowe warunki zatrudnienia wraz z benefitami
 • historię wynagrodzeń
 • umowy bezosobowe (umowy cywilnoprawne).

A to wszystko bez konieczności wizyty w dziale HR i oczekiwania na odpowiedź. Dzięki temu zarówno HR, jak i pracownicy zyskują czas na realizację pozostałych zadań, które wpływają na wyniki firmy.

MojewynagrodzeniaBenefity

Czy Twój pracownik wie jak wygląda siatka benefitów w firmie i w jakim stopniu są one uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego? Dzięki naszemu rozwiązaniu, które jest częścią systemu kadrowo – płacowego, pracownik nie tylko widzi jakie benefity posiada, ale wie również jaką część jego wynagrodzenia stanowią. Pakiet wynagrodzenia zależny jest od zdefiniowanych przez firmę elementów i może zawierać m.in. informację o:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • premie
 • samochód służbowy
 • opieka zdrowotna
 • karta sportowa
 • dofinansowanie nauki
Mojedane

Moje dane to funkcjonalność, która pozwala pracownikowi na samodzielne sprawdzenie wszystkich danych, które na jego temat przechowywane są w systemie ERP oraz automatyczne zgłoszenie poprawek/zmian danych. Dzięki temu, że cały proces odbywa się automatycznie przy użyciu narzędzia do samoobsług pracowników, zarówno dział HR, jak i sam pracownik oszczędza czas potrzebny na obsłużenie jego zgłoszenia. 

W ramach tej funkcjonalności dostępnej w portalu pracownik otrzymuje informacje o: 

 • swoich podstawowych danych osobowych, kontaktowych i adresowych 
 • podstawowych danych z ostatniej umowy, 
 • przebiegu zatrudnienia z możliwością podglądu szczegółowych danych wynikających z umowy 
 • sposobach wypłaty 
 • urzędach skarbowych i oddziałach 
 • swoich kwalifikacjach (np. odbytych szkoleniach BHP, PPOŻ, obsłudze wózka widłowego) wraz z kontrolą końca ważności kwalifikacji (np. prawo jazdy, uprawnienia kierowców zawodowych, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych), wykształceniu oraz kursach i szkolenia, 
 • badaniach lekarskich z kontrolą ważności, 
 • członkach swojej rodzinny z możliwością zgłoszenia członka rodziny poprzez wniosek, 
 • nagrodach i karach, 
 • wyposażeniu przypisanym do niego ( z podziałem na przedmiot i historię użytkowania), 
 • zastępstwach na czas jego nieobecności 
PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z modułów Portalu HR, który zawiera informacje o warunkach i historii uczestnictwa pracownika w PPK. Pracownik w ramach serwisu może składać wnioski, np. dotyczące dodatkowych składek opłacanych z własnych środków. Dzięki obsłudze PPK w naszym systemie ERP informacje o składkach, zarówno pracownika, jak i pracodawcy prezentowane są również na wykresie co pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmu działania Pracowniczych Planów Kapitałowych w organizacji. 

portal_HR_interfejs_w_jezyku_obcym

Interfejs portalu dostępny również w wersji angielskiej. Na język angielski zostały przetłumaczone etykiety: menu, okien, formatek i komunikatów systemowych portalu. Użytkownik portalu może samodzielnie wybrać wersję interfejsu (polską lub angielską).

portal_HR_rejestracja_rozpoczecia

Pracownik może rejestrować rozpoczęcie i zakończenie swojej pracy . W tym celu na pulpicie startowym, w widoku kalendarz są dostępne procedury Rozpocznij pracę oraz Zakończ pracę. W zależności od konfiguracji możliwa jest: 

 • rejestracja jednego wejścia i jednego wyjścia z pracy, bez modyfikowania godzin pracy; 
 • rejestracja jednego wejścia i jednego wyjścia z pracy, z możliwością edycji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy; 
 • rejestracja dwóch wejść i dwóch wyjść z pracy, z możliwością edycji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Dodatkowo na pulpicie Pracownicy firmy dodano możliwość sprawdzenia, czy wybrany pracownik jest dostępny w pracy.   

Portal można uruchomić w trybie kiosku, który pozwala w bezpieczny sposób uruchomić ją na urządzaniu dostępnym dla wielu użytkowników. Tryb kiosku wyłącza niektóre funkcjonalności systemu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom logującym się po sobie na tym samym urządzeniu. Po uruchomieniu w trybie kiosku aplikacja:  

 • wyłącza możliwość otrzymywania powiadomień na danym urządzeniu, 
 • włącza automatyczne wylogowanie po  czasie 2 minut bezczynności. 

Angażuj pracowników w życie firmy 

Łatwy dostęp oraz wyszukiwanie uporządkowanych dokumentów, opisów i instrukcji oraz przestrzeń wymiany informacji, inspirowania i dzielenia się pomysłami.

Przenieś swój HR na wyższy poziom
portal_HR_baza_wiedzy_i_dokumenty

Dzięki bazie wiedzy pracownik w jednym miejscu ma możliwość odnalezienia przydatnych dokumentów, linków do zewnętrznych baz wiedzy, które posiada organizacja oraz instrukcji, regulaminów czy też wzorców dokumentów. Dzięki Portalowi HR pracownik może łatwo wyszukiwać i pobierać dokumenty z jednego miejsca. 

portal_HR_ogloszenia

Portal pracowniczy pozwala na uruchomienie w programie firmowej tablicy ogłoszeń, na której swoje ogłoszenia może zamieszczać nie tylko dział HR, ale również wszyscy pracownicy organizacji. Ponadto ogłoszenia oraz wydarzenia mogą być dodawane do kalendarza firmowego dostępnego w Portalu HR według wybranych i ustalonych wcześniej kategorii. 

portal_HR_ulepszenia

Portal HR to nie tylko samoobsługa pracowników czy usprawnienie pracy menedżera czy całego działu HR – to także możliwość włączenia i zaangażowania pracowników w życie firmy a to wszystko dzięki Ulepszeniom. Ta funkcja portalu pracowniczego daje możliwość zgłaszania wniosków racjonalizatorskich, pomysłów czy też ulepszeń przez pracowników naszej organizacji. Propozycje mogą zostać następnie zweryfikowane przez wyznaczone osoby w organizacji, a te, które uzyskają najwyższe oceny wdrożone w naszej firmie. 

Poznaj nowości
w Portalu HR 3.0 

Poznaj nowości
w Portalu HR 3.0 

Zobacz jak działa firma bez papieru dzięki Papperless HR

Zobacz jak działa firma bez papieru dzięki Papperless HR

Popraw przepływ informacji

Dostęp do danych w jednym miejscu, wyszukiwanie informacji
i kontaktów,
wielowarstwowy kalendarz i system powiadomień.

Umów się na prezentację
portal_HR_pulpit_startowy

Do tej pory aby uzyskać informacje dotyczące ostatniego wynagrodzenia, złożyć wniosek urlopowy, sprawdzić swoje dotychczasowe nieobecności czy też sprawdzić nieobecności swojego zespołu pracownik musiał szukać informacji w wielu miejscach lub szukał ich bezpośrednio w dziale kadr. Dzięki Portalowi HR i automatycznej obsłudze pracowników wizyta czy też wysłanie zapytania do działu HR nie jest konieczne. Portal pracowniczy umożliwia samodzielne i szybkie wyszukanie tych danych dzięki pulpitowi startowemu. Dodatkowo dzięki powiadomieniom dostępnym już z pulpitu startowego, pracownik, może zapoznać się z nowościami, zmianami czy z nadchodzącymi wydarzeniami w organizacji.

portal_HR_szukaj_w_portalu

Ważnym elementem Portalu HR jest jego wyszukiwarka. Dzięki niej zarówno nowy, jak i obecny pracownik może w prosty sposób znaleźć odpowiedź na swoje pytanie i wykonać konkretną akcję. Wystarczy wpisać fragment tekstu a system automatycznie wyświetli mu podpowiedzi dotyczące jego zapytania.

portal_HR_powiadomienia

Każdy pracownik, który loguje się do systemu otrzymuje automatycznie informację o nowych elementach, zmianach czy zaakceptowanym lub odrzuconym wniosku. Dzięki temu mamy pewność, iż nie przegapi on najistotniejszych informacji.

Praca w Portalu HR jest możliwa za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania w sklepie IOS lub Android – aplikacji: Asseco ERP Portal 

Użytkownik portalu może otrzymywać na swoim urządzeniu mobilnym powiadomienia (Push) o zdarzeniach jego dotyczących. Powiadomienia działają, nawet gdy użytkownik nie korzysta z aplikacji.

portalpush

Praca w Portalu HR jest możliwa za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania w sklepie IOS lub Android aplikacji: Asseco ERP Portal

Użytkownik portalu może otrzymywać na swoim urządzeniu mobilnym powiadomienia (Push) o zdarzeniach jego dotyczących. Powiadomienia działają, nawet gdy użytkownik nie korzysta z aplikacji.

portal_HR_kalendarz

Kalendarz jest elementem pulpitu startowego Portalu HR to w nim prezentowane są zarówno wydarzenia własne pracownika jak urlopy czy zakończenie ważności kwalifikacji itp., jak i firmowe – imprezy integracyjne, sportowe etc. Ta funkcja systemu obsługi pracowników pozwala w prosty i szybki sposób uzyskać informację o wydarzeniach w najbliższym czasie.

portal_HR_do_akceptacji

Zdarza się, iż proces akceptacji wniosków w firmie, choć świetnie zorganizowany, trwa dłużej niż jego zakładany czas. Aby zmniejszyć ryzyko braku rozpatrzenia wniosku, w wymaganym terminie, każdy menedżer, już z poziomu startowego Portalu HR, otrzymuje powiadomienie o nowych wnioskach do akceptacji. Dzięki temu unikamy przestojów w organizacji a menedżer w jednym miejscu, w prosty i szybki sposób, może zaakceptować lub odrzucić wniosek lub zapoznać się z jego szczegółami.

portal_HR_samouczki

Samouczki to zestaw filmów instruktażowych dla użytkowników portalu. Do samouczka Klient może również samodzielnie dołączyć linki do własnych materiałów instruktażowych i opublikować je w portalu. Samouczek wyświetla się automatycznie na ekranie po pierwszym zalogowaniu się użytkownika jest również dostępny na pulpicie startowym w sekcji Samouczek, gdzie widoczna jest lista tematów instruktażowych.  

 

Daj menedżerom skuteczne narzędzia

Wgląd i wnioskowanie o zmianę warunków pracy podwładnych, budżety i premiowanie, analiza wynagrodzeń, akceptowanie wniosków i kontrolowanie wyposażenia pracowników.

Zapytaj o ofertę
portal_HR_warunki_wspolpracy_zespolu

Przyznanie premii czy też zmiana warunków wynagrodzenia to proces wieloetapowy, który wymaga dostępu do pełnych informacji o siatce wynagrodzenia w naszej organizacji. Portal HR wspiera pracę menedżera, w podjęciu decyzji o ewentualnej zmianie uposażenia pracownika, poprzez prezentacje danych płacowych jego podwładnych w podziale na zespół bezpośrednich podwładnych, jak i pozostałych (podwładni kolejnych szczebli).

portal_HR_wnioski_premiowe

Dzięki naszemu systemowi menedżer w prosty i szybki sposób, na podstawie dostępnych danych może przyznać premie uznaniowe podległym pracownikom w ramach swojego budżetu.

Budżety, dysponenci premii oraz limity premiowe dla konkretnych działów definiowane są przez uprawnionego użytkownika z poziomu systemu ERP.

portal_HR_nieobecnosci_zespolu

Aby podjąć decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku urlopowego menedżer potrzebuje kompletu informacji o dostępności jego zespołu w określonym czasie. Dzięki naszemu rozwiązaniu wszystkie absencje i wnioski dotyczące nieobecności, zarówno bezpośrednich podwładnych, jak i podwładnych niższego szczebla, są widoczne w jednym miejscu w formie kalendarza. Dane te są odpowiednio oznaczone kolorami, zgodnie z dostępną legendą. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu menedżera, związanego z poszukiwaniem potrzebnych informacji, jak i uniknięcie ewentualnych przestojów w firmie wynikających z braku odpowiedniego zastępstwa pracownika. 

portal_HR_wyposazenie

Dzięki serwisowi do automatycznej obsługi pracowników menedżer zyskuje narzędzie, które pozwoli mu na szybkie zweryfikowanie wyposażenia przypisanego do podległych mu pracowników. Aplikacja Portal HR pozwala na przegląd danych w podziale rodzaje użytkowanego sprzętu, jak i samych użytkowników (Informacje o pracowników, przedmiocie oraz dacie przekazania) – dzięki temu menedżer może w łatwy sposób zweryfikować jakie wyposażenie jest wykorzystywane w zespole oraz kto je użytkuje. 

softlab_hr_portal_dzialania_dla_menadzerow
MicrosoftTeams-image (22)
Adam Tarkowski
Szef Wydziału Rozwiązań HR
Webinarium VOD

Zobacz Portal HR w akcji

Dowiedz się, jak nowoczesne podejście wpływa na dotychczas żmudne i skomplikowane procesy kadrowe. Podczas webinarium pokażemy jak w praktyce wykorzystać możliwości rozwiązania oraz:

 • oszczędzić czas pracowników na załatwianie spraw HR,
 • oszczędzić czas menedżerów związany z obsługą zadań w obszarze HR,
 • szybciej i sprawniej prowadzić komunikację w firmie.
Obejrzyj webinarium
Wnioski urlopowe w Portalu HR
Wnioski pracownicze w Portalu HR
Wnioski administracyjne w Portalu HR
Obsługa benefitów pracowniczych z Portalem HR
Skuteczny kontakt z działem kadr w Portalu HR
Zdobądź potrzebne informacje szybko i bezboleśnie w Portalu HR
Jak przyznawać premie w Portalu HR?
Tablica ogłoszeń i ulepszeń w Portalu HR?
Personalizacja interfejsu Portalu HR
Jak zarejestrować pracę zdalną w Portalu HR?

Cyfrowa rewolucja Twojego HR

Oszczędność
czasu pracownika
Pomóż pracownikom załatwiać sprawy kadrowe szybko i wygodnie.
Oszczędność
czasu menadżera
Daj menedżerom możliwość skupienia się na istotnych sprawach, dzięki szybkiej obsłudze formalności.
Lepsza
komunikacja w
organizacji
Popraw komunikację w firmie z prostymi i efektywnymi narzędziami.
Łatwiejszy dostęp
do danych
Usprawnij przepływ informacji i pobudź „krążenie” Twojej firmy!

Funkcjonalności Portalu HR z systemami ERP

Z Portalu HR możesz korzystać tylko w pakiecie z systemem ERP od Asseco. Zakres możliwości Portalu HR różni się w zależności od wybranego przez Ciebie systemu.

Funkcje portalu HR

 • Szukaj w portalu
 • Powiadomienia
 • Kalendarz
 • Do akceptacji
 • Urlopy do wykorzystania
 • Nieobecności – wnioski urlopowe i inne
 • Kalendarz nieobecności
 • Benefity
 • Moje dane
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Wnioski kadrowe
 • Wnioski menadżerskie
 • Wnioski administracyjne
 • Centrum akceptacji
 • Warunki współpracy zespołu
 • Wnioski premiowe
 • Nieobecności zespołu
 • Wyposażenie
 • Zgłoszenia administracyjne
 • Baza wiedzy i dokumnenty
 • Dokumenty i zeznania podatkowe pracownika
 • Pracownicy firmy
 • Kontakt z działem kadr
 • Ogłoszenia
 • Ulepszenia
 • Czas pracy
 • Samouczki
 • Interfejs w języku angielskim
 • Powiadomienia push
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Tryb kiosku

portal hr

+
softlab-icon

Funkcje portalu HR

 • Szukaj w portalu
 • Powiadomienia
 • Kalendarz
 • Do akceptacji
 • Urlopy do wykorzystania
 • Nieobecności – wnioski urlopowe i inne
 • Kalendarz nieobecności
 • Benefity
 • Moje dane
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Wnioski kadrowe
 • Wnioski menadżerskie
 • Wnioski administracyjne
 • Centrum akceptacji
 • Warunki współpracy zespołu
 • Wnioski premiowe
 • Nieobecności zespołu
 • Wyposażenie
 • Zgłoszenia administracyjne
 • Baza wiedzy i dokumnenty
 • Dokumenty i zeznania podatkowe pracownika
 • Pracownicy firmy
 • Kontakt z działem kadr
 • Ogłoszenia
 • Ulepszenia
 • Czas pracy
 • Samouczki
 • Interfejs w języku angielskim
 • Powiadomienia push
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Tryb kiosku

portal hr

+
meritlogo

Funkcje portalu HR

 • Szukaj w portalu
 • Powiadomienia
 • Kalendarz
 • Do akceptacji
 • Urlopy do wykorzystania
 • Nieobecności – wnioski urlopowe i inne
 • Kalendarz nieobecności
 • Benefity
 • Moje dane
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Wnioski kadrowe
 • Wnioski menadżerskie
 • Wnioski administracyjne
 • Centrum akceptacji
 • Warunki współpracy zespołu
 • Wnioski premiowe
 • Nieobecności zespołu
 • Wyposażenie
 • Zgłoszenia administracyjne
 • Baza wiedzy i dokumnenty
 • Dokumenty i zeznania podatkowe pracownika
 • Pracownicy firmy
 • Kontakt z działem kadr
 • Ogłoszenia
 • Ulepszenia
 • Czas pracy
 • Samouczki
 • Interfejs w języku angielskim
 • Powiadomienia push
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Tryb kiosku

portal hr

+
xpertislogo

Funkcje portalu HR

 • Szukaj w portalu
 • Powiadomienia
 • Kalendarz
 • Do akceptacji
 • Urlopy do wykorzystania
 • Nieobecności – wnioski urlopowe i inne
 • Kalendarz nieobecności
 • Benefity
 • Moje dane
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Wnioski kadrowe
 • Wnioski menadżerskie
 • Wnioski administracyjne
 • Centrum akceptacji
 • Warunki współpracy zespołu
 • Wnioski premiowe
 • Nieobecności zespołu
 • Wyposażenie
 • Zgłoszenia administracyjne
 • Baza wiedzy i dokumnenty
 • Dokumenty i zeznania podatkowe pracownika
 • Pracownicy firmy
 • Kontakt z działem kadr
 • Ogłoszenia
 • Ulepszenia
 • Czas pracy
 • Samouczki
 • Interfejs w języku angielskim
 • Powiadomienia push
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Tryb kiosku

portal hr

+
wapro

Funkcje portalu HR

 • Szukaj w portalu
 • Powiadomienia
 • Kalendarz
 • Do akceptacji
 • Urlopy do wykorzystania
 • Nieobecności – wnioski urlopowe i inne
 • Kalendarz nieobecności
 • Benefity
 • Moje dane
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Wnioski kadrowe
 • Wnioski menadżerskie
 • Wnioski administracyjne
 • Centrum akceptacji
 • Warunki współpracy zespołu
 • Wnioski premiowe
 • Nieobecności zespołu
 • Wyposażenie
 • Zgłoszenia administracyjne
 • Baza wiedzy i dokumnenty
 • Dokumenty i zeznania podatkowe pracownika
 • Pracownicy firmy
 • Kontakt z działem kadr
 • Ogłoszenia
 • Ulepszenia
 • Czas pracy
 • Samouczki
 • Interfejs w języku angielskim
 • Powiadomienia push
 • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Tryb kiosku

Korzyści z wdrożenia Portalu HR

Oszczędzaj czas pracownika
Oszczędzaj czas menadżera
Lepsza komunikacja w organizacji
portal hr
vs
bez portalu
Przygotowanie
5min (2)
Wszystkie sprawy pracownicze zebrane są w jednym miejscu
20min (2)
Załatwienie sprawy zaczyna się od uzyskania informacji jak, z kim i gdzie trzeba się udać
Dostęp do danych HR
2min (2)
Kilka kliknięć wystarczy, by uzyskać informacje o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, benefitach, wpłatach PPK* i wielu innych
30min (1)
Uzyskanie informacji wymaga maili czy telefonów oraz oczekiwania na odpowiedź
Zmiana danych
4min (2)
Łatwe składanie wniosków w systemie o zmianę swoich danych, takich jak adres zamieszkania
35min (1)
Pisemne składanie wniosku, oczekiwanie na zmianę i informację zwrotną
Wnioski urlopowe
5min (3)
Wygodne wnioskowanie o urlop i dostęp do niezbędnych szczegółów, takich jak limity urlopowe czy historie nieobecności
40min 1 (2)
Uzyskanie informacji wymaga maili czy telefonów oraz oczekiwania na odpowiedź
Dostęp do dokumentów
2min (3)
Pobieranie i potwierdzanie odbiór dokumentów, np. PIT w postaci elektronicznej oraz łatwe wnioskowanie o wydanie zaświadczenia
20min (3)
Osobisty odbiór dokumentów papierowych w dziale HR
Zgłoszenia administracyjne*
4min (3)
Łatwe zgłaszanie potrzeb administracyjnych, takich jak naprawa sprzętu
40min 1 (3)
Absorbujące zgłaszanie awarii i bezpośrednie śledzenie statusu sprawy
portal hr
vs
bez portalu
Akceptacja wniosków urlopowych
2min (2)
Dzięki widokowi kalendarza całego zespołu podjęcie decyzji jest sprawne, a urlop można zatwierdzić nawet na smartfonie.
35min (1)
Akceptacja urlopu wymaga wcześniejszego zestawienia nieobecności zespołu w terminarzu i analizy urlopów dla każdego wniosku osobno.
Zmiana uposażenia pracownika*
5min (3)
Informacje o historii wynagrodzeń dostępne są w jednym miejscu. Można je porównywać i wprowadzić wniosek o zmianę warunków, w tym samym miejscu śledząc przebieg rozpatrzenia.
40min 1 (3)
Procedowanie wniosku o zmianę warunków absorbuje czas menedżera i działu HR. Wymaga analizy sytuacji, zadawania wielu pytań działowi kadr i otwierania i przeglądania dokumentacji.
Utrzymanie ciągłości pracy zespołu
4min (3)
Kalendarz zespołu w jednym miejscu zbiera informacje o dostępności pracowników na wypadek pilnego zlecenia.
40min 1 (3)
Natychmiastowe zebranie danych na temat dostępności dla dużego lub złożonego zespołu jest bardzo czasochłonne lub wręcz niemożliwe.
Dostęp do danych pracowników
2min (3)
Wszystkie potrzebne dane, np. numer kontaktowy są pod ręką, nawet w sytuacji awaryjnej.
20min (3)
Uzyskanie danych wymaga zgłoszenia do działu HR, co w sytuacji awaryjnej jest nieskuteczne
Działania zbiorcze
2min (3)
Wszystkie wnioski trafiają do jednego miejsca, gdzie łatwo można je zaakceptować lub odrzucić. Podobne wnioski można akceptować zbiorczo.
30min (1)
Wnioski pojawiają się w różnych formach, nawet papierowych i wymagają różnych i czasochłonnych sposobów akceptacji.
portal hr
vs
bez portalu
Pracownik w jednym miejscu ma dostęp regulaminów firmowych oraz formularzy, takich jak przystąpienie do programu sportowego
Baza wiedzy
komunikacja-bar2 1 (6)
Regulaminy mają różne formy, a uzyskanie informacji i złożenie użytecznych deklaracje wymaga długiego kontaktu z działem HR.
W razie problemów czy wątpliwości pracownik w łatwy sposób zadaje pytanie zespołowi HR, śledzi historię konwersacji i otrzymuje ważne powiadomienia.
Dostęp do danych HR
komunikacja-bar2 1 (7)
Zadanie pytania wymaga długiej wymiany mailowej lub serii telefonów, często poprzedzonej poszukiwaniem osób odpowiedzialnych za dany temat.
Dzięki widokowi struktury organizacyjnej firmy, pracownik może łatwo odnaleźć osobę, z którą chce się skontaktować lub, w razie nieobecności, jej zastępcę. Może zadzwonić na Skype bądź telefon z poziomu portalu.
Z czym do kogo?
komunikacja-bar2 1 (8)
Poszukiwanie osób kontaktowych i ich danych często jest długie i zniechęcające, a kontakt przez pośredników działa jak „głuchy telefon”.
Pracownik w kalendarzu w portalu widzi nie tylko swoje urlopy i spotkania, ale także wydarzenia dla zespołu i całej firmy, więc łatwo decyduje, czy może w nich uczestniczyć.
Organizacja czasu*
komunikacja-bar2 1 (9)
Zespół HR musi koordynować informowanie pracowników tradycyjnymi metodami.
Dostęp do elektronicznej tablicy ogłoszeń firmowych, na której pracownicy mogą zamieszczać i czytać ogłoszenia.
Ogłoszenia*
komunikacja-bar2 1 (10)
Tradycyjne metody ogłaszania, które często nie docierają do wszystkich zainteresowanych.
W portalu pracownik może zgłaszać swoje propozycje usprawnień, które zobaczą inni pracownicy. Pomysły po rozpatrzeniu mogą być skierowane do realizacji.
Pomysły*
komunikacja-bar2 1 (11)
Bywa, że pomysły racjonalizatorskie nie trafiają do właściwych osób. Bez szerszego grona odbiorców nie mają szans na zarażanie pozytywną energią.

Poznaj pozostałe produkty linii
Business Cloud

Możesz łączyć rozwiązania z systemem Asseco, który już masz, lub dobierać
kolejne moduły, których potrzebujesz.

Poznaj Business Cloud
businesslink20621
analizysoftlab20621
podpis elektroniczny
seodfoto24621
businesslink150621
businessbank-rozwiazanie
rodoutility16621

Klienci Asseco
Business Solutions współpracujący
z nami od lat

Poznaj historie naszych klientów
logo_referencje1
logo_referencje2
logo_referencje5
logo_referencje6
logo_referencje7
logo KALI - szary 90x90 v3

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: