inwestor

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Spółki

Wypłacone dywidendy

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 80 648 76 406 73 439 62 569 47 283 42 446 33 509 28 571 26 828 26 532 29 834 30 092 22 427 24 122
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 -70 847 -66 836 -60 153 -50 127 -43 444 -42 441 -33 418 -28 406 -26 734 -26 400 -32 081 -30 076 -25 064 -14 036
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2,12 zł 2,00 zł 1,80 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,27 zł 1,00 zł 0,85 zł 0,80 zł 0,79 zł 0,96 zł 0,90 zł 0,75 zł 0,42 zł
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 10.06.2022 r. 18.06.2021 r. 19.05.2020 r. 31.05.2019 r. 15.05.2018 r. 12.05.2017 r. 12.05.2016 r. 14.05.2015 r. 14.05.2014 r. 16.05.2013 r. 14.05.2012 r. 16.05.2011 r. 10.05.2010 r. 26.05.2009 r.
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 23.06.2022 r. 29.06.2021 r. 05.06.2020 r. 13.06.2019 r. 05.06.2018 r. 01.06.2017 r. 01.06.2016 r. 01.06.2015 r. 02.06.2014 r. 03.06.2013 r. 01.06.2012 r. 01.06.2011 r. 24.05.2010 r. 10.06.2009 r.
Rok
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Zysk netto (w. tys. pln)
80 648
76 406
73 439
62 569
47 283
42 446
33 509
28 571
26 828
26 532
29 834
30 092
22 427
24 122
Dywidenda wypłacona (w. tys. pln)
-70 847
-66 836
-60 153
-50 127
-43 444
-42 441
-33 418
-28 406
-26 734
-26 400
-32 081
-30 076
-25 064
-14 036
Dywidenda na akcję
2,12 zł
2,00 zł
1,80 zł
1,50 zł
1,30 zł
1,27 zł
1,00 zł
0,85 zł
0,80 zł
0,79 zł
0,96 zł
0,90 zł
0,75 zł
0,42 zł
Dzień dywidendy
10.06.2022 r.
18.06.2021 r.
19.05.2020 r.
31.05.2019 r.
15.05.2018 r.
12.05.2017 r.
12.05.2016 r.
14.05.2015 r.
14.05.2014 r.
16.05.2013 r.
14.05.2012 r.
16.05.2011 r.
10.05.2010 r.
26.05.2009 r.
Termin wypłaty dywidendy
23.06.2022 r.
29.06.2021 r.
05.06.2020 r.
13.06.2019 r.
05.06.2018 r.
01.06.2017 r.
01.06.2016 r.
01.06.2015 r.
02.06.2014 r.
03.06.2013 r.
01.06.2012 r.
01.06.2011 r.
24.05.2010 r.
10.06.2009 r.
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2022

  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 338 515 100 768 99 416 85 286 127 627 35 105 87 072 48 282 2,55
  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 72 204 21 494 21 205 18 191 27 222 7 488 18 572 10 295 0,54
  Przychody operacyjne
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2022 (w tys. pln)
  338 515
  100 768
  99 416
  85 286
  127 627
  35 105
  87 072
  48 282
  2,55
  Rok zakończony 31 grudnia 2022 (w tys. eur)
  72 204
  21 494
  21 205
  18 191
  27 222
  7 488
  18 572
  10 295
  0,54
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2021

  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 307 432 94 583 93 625 80 648 96 486 17 369 77 637 42 832 2,41
  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 67 162 20 663 20 453 17 618 21 078 3 794 16 961 9 313 0,53
  Przychody operacyjne
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2021 (w tys. pln)
  307 432
  94 583
  93 625
  80 648
  96 486
  17 369
  77 637
  42 832
  2,41
  Rok zakończony 31 grudnia 2021 (w tys. eur)
  67 162
  20 663
  20 453
  17 618
  21 078
  3 794
  16 961
  9 313
  0,53
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2020

  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 282 116 92 540 89 605 76 406 113 321 48 178 74 479 6 614 2,29
  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 63 054 20 683 20 027 17 077 25 328 10 768 16 646 1 433 0,51
  Przychody operacyjne
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2020 (w tys. pln)
  282 116
  92 540
  89 605
  76 406
  113 321
  48 178
  74 479
  6 614
  2,29
  Rok zakończony 31 grudnia 2020 (w tys. eur)
  63 054
  20 683
  20 027
  17 077
  25 328
  10 768
  16 646
  1 433
  0,51
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2019

  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 273 860 87 676 86 723 73 439 105 441 29 504 72 787 15 950 2,20
  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 63 662 20 381 20 160 17 072 24 511 6 859 16 920 3 746 0,51
  Przychody operacyjne
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2019 (w tys. pln)
  273 860
  87 676
  86 723
  73 439
  105 441
  29 504
  72 787
  15 950
  2,20
  Rok zakończony 31 grudnia 2019 (w tys. eur)
  63 662
  20 381
  20 160
  17 072
  24 511
  6 859
  16 920
  3 746
  0,51
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2018

  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 254 690 76 577 76 129 62 569 80 194 12 516 51 964 12 800 1,87
  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 59 690 17 947 17 842 14 664 18 794 2 933 12 178 2 977 0,44
  Przychody operacyjne
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2018 (w tys. pln)
  254 690
  76 577
  76 129
  62 569
  80 194
  12 516
  51 964
  12 800
  1,87
  Rok zakończony 31 grudnia 2018 (w tys. eur)
  59 690
  17 947
  17 842
  14 664
  18 794
  2 933
  12 178
  2 977
  0,44
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2017

  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 212 793 62 188 61 994 50 138 63 975 114 175 23 084 2 914 1,50
  Przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na jedną akcję zwykłą 50 131 14 651 14 605 11 812 15 072 26 898 5 438 699 0,35
  Przychody operacyjne
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 (w tys. pln)
  212 793
  62 188
  61 994
  50 138
  63 975
  114 175
  23 084
  2 914
  1,50
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 (w tys. eur)
  50 131
  14 651
  14 605
  11 812
  15 072
  26 898
  5 438
  699
  0,35
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2016

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 168 756 72 763 51 560 52 479 42 446 49 163 14 052 33 418 70 456 33 418 193 1,27
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 38 567 16 629 11 783 11 993 9 700 11 236 3 211 7 637 15 926 33 418 193 0,29
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 (w tys. pln)
  168 756
  72 763
  51 560
  52 479
  42 446
  49 163
  14 052
  33 418
  70 456
  33 418 193
  1,27
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 (w tys. eur)
  38 567
  16 629
  11 783
  11 993
  9 700
  11 236
  3 211
  7 637
  15 926
  33 418 193
  0,29
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2015

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 151 834 60 180 40 459 41 607 33 509 46 484 34 993 28 286 40 658 33 418 193 1,00
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 36 283 14 381 9 668 9 942 8 007 11 108 8 362 6 759 9 541 33 418 193 0,24
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2015 (w tys. pln)
  151 834
  60 180
  40 459
  41 607
  33 509
  46 484
  34 993
  28 286
  40 658
  33 418 193
  1,00
  Rok zakończony 31 grudnia 2015 (w tys. eur)
  36 283
  14 381
  9 668
  9 942
  8 007
  11 108
  8 362
  6 759
  9 541
  33 418 193
  0,24
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2014

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 145 024 52 793 34 223 35 525 28 571 39 137 9 665 26 734 57 483 33 418 193 0,85
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 34 618 12 602 8 169 8 480 6 820 9 342 2 307 6 381 13 486 33 418 193 0,20
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2014 (w tys. pln)
  145 024
  52 793
  34 223
  35 525
  28 571
  39 137
  9 665
  26 734
  57 483
  33 418 193
  0,85
  Rok zakończony 31 grudnia 2014 (w tys. eur)
  34 618
  12 602
  8 169
  8 480
  6 820
  9 342
  2 307
  6 381
  13 486
  33 418 193
  0,20
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2013

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 145 987 45 883 31 822 33 514 26 828 40 675 7 845 26 400 54 727 33 418 193 0,80
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 34 668 10 896 7 557 7 959 6 371 9 659 1 863 6 269 11 863 13 196 0,19
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2013 (w tys. pln)
  145 987
  45 883
  31 822
  33 514
  26 828
  40 675
  7 845
  26 400
  54 727
  33 418 193
  0,80
  Rok zakończony 31 grudnia 2013 (w tys. eur)
  34 668
  10 896
  7 557
  7 959
  6 371
  9 659
  1 863
  6 269
  11 863
  13 196
  0,19
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2012

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 139 558 50 514 30 682 33 060 26 532 29 336 34 172 32 276 48 499 33 418 193 0,79
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 33 438 12 103 7 351 7 921 6 357 7 029 8 188 7 733 11 863 33 418 193 0,19
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tys. pln)
  139 558
  50 514
  30 682
  33 060
  26 532
  29 336
  34 172
  32 276
  48 499
  33 418 193
  0,79
  Rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tys. eur)
  33 438
  12 103
  7 351
  7 921
  6 357
  7 029
  8 188
  7 733
  11 863
  33 418 193
  0,19
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2011

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 158 125 54 704 34 940 37 032 29 834 33 955 2 346 30 532 16 968 33 418 193 0,89
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 38 194 13 213 8 439 8 945 7 206 8 201 567 7 375 3 842 33 418 193 0,22
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2011 (w tys. pln)
  158 125
  54 704
  34 940
  37 032
  29 834
  33 955
  2 346
  30 532
  16 968
  33 418 193
  0,89
  Rok zakończony 31 grudnia 2011 (w tys. eur)
  38 194
  13 213
  8 439
  8 945
  7 206
  8 201
  567
  7 375
  3 842
  33 418 193
  0,22
 • 2022

 • 2021

 • 2020

Archiwum

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011