Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Spółki

Wypłacone dywidendy

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 42 446 33 509 28 571 26 828 26 532 29 834 30 092 22 427 24 122
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 – 42 441 – 33 418 – 28 406 – 26 734 -26 400 -32 081 -30 076 -25 064 -14 036
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1.27 1.00 0,85 0,80 0,79 0,96 0,90 0,75 0,42
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 12.05.2017 r. 12.05.2016 r. 14.05.2015 r. 14.05.2014 r. 16.05.2013 r. 14.05.2012 r. 16.05.2011 r. 10.05.2010 r. 26.05.2009 r.
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 01.06.2017 r. 01.06.2016 r. 01.06.2015 r. 02.06.2014 r. 03.06.2013 r. 01.06.2012 r. 01.06.2011 r. 24.05.2010 r. 10.06.2009 r.
Rok
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Zysk netto
42 446
33 509
28 571
26 828
26 532
29 834
30 092
22 427
24 122
Dywidenda wypłacona
– 42 441
– 33 418
– 28 406
– 26 734
-26 400
-32 081
-30 076
-25 064
-14 036
Wysokość dywidendy na jedną akcję
1.27
1.00
0,85
0,80
0,79
0,96
0,90
0,75
0,42
Dzień dywidendy
12.05.2017 r.
12.05.2016 r.
14.05.2015 r.
14.05.2014 r.
16.05.2013 r.
14.05.2012 r.
16.05.2011 r.
10.05.2010 r.
26.05.2009 r.
Termin wypłaty dywidendy
01.06.2017 r.
01.06.2016 r.
01.06.2015 r.
02.06.2014 r.
03.06.2013 r.
01.06.2012 r.
01.06.2011 r.
24.05.2010 r.
10.06.2009 r.
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2016

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 168 756 72 763 51 560 52 479 42 446 49 163 14 052 33 418 70 456 33 418 193 1,27
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 38 567 16 629 11 783 11 993 9 700 11 236 3 211 7 637 15 926 33 418 193 0,29
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 (w tys. pln)
  168 756
  72 763
  51 560
  52 479
  42 446
  49 163
  14 052
  33 418
  70 456
  33 418 193
  1,27
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 (w tys. eur)
  38 567
  16 629
  11 783
  11 993
  9 700
  11 236
  3 211
  7 637
  15 926
  33 418 193
  0,29
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2015

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 151 834 60 180 40 459 41 607 33 509 46 484 34 993 28 286 40 658 33 418 193 1,00
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 36 283 14 381 9 668 9 942 8 007 11 108 8 362 6 759 9 541 33 418 193 0,24
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2015 (w tys. pln)
  151 834
  60 180
  40 459
  41 607
  33 509
  46 484
  34 993
  28 286
  40 658
  33 418 193
  1,00
  Rok zakończony 31 grudnia 2015 (w tys. eur)
  36 283
  14 381
  9 668
  9 942
  8 007
  11 108
  8 362
  6 759
  9 541
  33 418 193
  0,24
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2014

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 145 024 52 793 34 223 35 525 28 571 39 137 9 665 26 734 57 483 33 418 193 0,85
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 34 618 12 602 8 169 8 480 6 820 9 342 2 307 6 381 13 486 33 418 193 0,20
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2014 (w tys. pln)
  145 024
  52 793
  34 223
  35 525
  28 571
  39 137
  9 665
  26 734
  57 483
  33 418 193
  0,85
  Rok zakończony 31 grudnia 2014 (w tys. eur)
  34 618
  12 602
  8 169
  8 480
  6 820
  9 342
  2 307
  6 381
  13 486
  33 418 193
  0,20
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2013

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 145 987 45 883 31 822 33 514 26 828 40 675 7 845 26 400 54 727 33 418 193 0,80
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 34 668 10 896 7 557 7 959 6 371 9 659 1 863 6 269 11 863 13 196 0,19
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2013 (w tys. pln)
  145 987
  45 883
  31 822
  33 514
  26 828
  40 675
  7 845
  26 400
  54 727
  33 418 193
  0,80
  Rok zakończony 31 grudnia 2013 (w tys. eur)
  34 668
  10 896
  7 557
  7 959
  6 371
  9 659
  1 863
  6 269
  11 863
  13 196
  0,19
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2012

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 139 558 50 514 30 682 33 060 26 532 29 336 34 172 32 276 48 499 33 418 193 0,79
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 33 438 12 103 7 351 7 921 6 357 7 029 8 188 7 733 11 863 33 418 193 0,19
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tys. pln)
  139 558
  50 514
  30 682
  33 060
  26 532
  29 336
  34 172
  32 276
  48 499
  33 418 193
  0,79
  Rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tys. eur)
  33 438
  12 103
  7 351
  7 921
  6 357
  7 029
  8 188
  7 733
  11 863
  33 418 193
  0,19
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2011

  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 158 125 54 704 34 940 37 032 29 834 33 955 2 346 30 532 16 968 33 418 193 0,89
  Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk netto na jedną akcję zwykłą 38 194 13 213 8 439 8 945 7 206 8 201 567 7 375 3 842 33 418 193 0,22
  Przychody ze sprzedaży
  Zysk brutto ze sprzedaży
  Zysk z działalności operacyjnej
  Zysk brutto
  Zysk netto
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  Średnia ważona liczba akcji w okresie
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  Rok zakończony 31 grudnia 2011 (w tys. pln)
  158 125
  54 704
  34 940
  37 032
  29 834
  33 955
  2 346
  30 532
  16 968
  33 418 193
  0,89
  Rok zakończony 31 grudnia 2011 (w tys. eur)
  38 194
  13 213
  8 439
  8 945
  7 206
  8 201
  567
  7 375
  3 842
  33 418 193
  0,22
 • 2016

 • 2015

 • 2014

Archiwum

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011