erp
bg_Cloud_small

analizy biznesowe

Skuteczny program do dogłębnej analizy danych firmowych

 • Inteligentna analityka biznesowa
 • Analiza danych w różnych obszarach, w tym analiza finansowa firmy
 • Analizy zarządcze
 • Intuicyjna obsługa
 • Przejrzysta prezentacja danych

Produkt uzupełniający dostępny wyłącznie w pakiecie z systemami:

analizy_biznesowe_top

Moduł analiza danych w biznesie
Sprawdź możliwości

Moduł analiza danych w biznesie
Sprawdź możliwości

Raporty
Qlik Sense
Artificial Intelligence
Business Intelligence
Analizy HR
Analizy finansowe
Porównanie wyników
Analiza wskaźników
Aktualne dane
Bieżąca analiza
Zobacz nasze poradniki Video
Zobacz nasze poradniki Video

Wykorzystaj Business Intelligence

Analityka i analiza finansowa jak również dotycząca wielu obszarów działalności w przedsiębiorstwie wyposażona w opcję intuicyjnego tworzenia raportów

Zapytaj o oferę
5a. podstrona_ls_ekran_13

Oparte o technologię Qlik Sense rozwiązanie BI (Business Intelligence) to narzędzie umożliwiające przekształcenie danych firmowych w wiedzę analityczną, która odpowiednio interpretowana może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Moduł BI stanowi doskonałe narzędzie do podejmowania codziennych decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie pozwala użytkownikom lepiej analizować i interpretować działania prowadzone w firmie, zwiększyć wydajność działań organizacji oraz maksymalizować zyski.

5c. podstrona_bi_analiza_ls_zamowienia_2

Analiza finansowa firmy nigdy nie była tak prosta i intuicyjna. Moduł BI umożliwia analizę kluczowych dla przedsiębiorstwa danych w obszarach takich jak sprzedaż, rozliczenia sprzedaży (płatności za faktury), wiekowanie zapasów, stany magazynowe (analiza ilościowo-wartościowa), dynamika sprzedaży, czy planowanie działań sprzedażowych.

5b. podstrona_bi_analiza_ls_magazyn_3

Intuicyjna budowa raportów w module BI pozwala sięgnąć po najbardziej szczegółowe informacje bez konieczności posiadania wiedzy technicznej na temat struktur danych. Dzięki tej właściwości rozwiązanie może być udostępnione na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Miej oko na wyniki finansowe

Analizy środków pieniężnych i wyników, porównania, dynamiki, należności, konta, zapisy księgowe i rozrachunki

Zapytaj o demo
analizy-srodki-pieniezne

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie wymaga kontroli aktualnie dostępnych w kasie środków pieniężnych. Możliwość weryfikacji stanu środków na rachunkach bankowych na koniec wybranego okresu łącznie lub indywidulanie dla wybranych firm.

analizy-wyniki

Przegląd wartości Rachunku Zysków i Strat. Porównanie wartości w poszczególnych okresach – latach i/lub miesiącach. Możliwość przeglądu wartości RZIS wszystkich albo wybranych firm.

analizy-wartosc-narastajaca

Analiza trendu wybranych pozycji Rachunku Zysków i Strat w poszczególnych latach. Wartości prezentowane są narastająco.

analizy-porównanie-wskaznikow

Porównanie trendu stosunku dwóch wybranych pozycji Rachunku Zysków i Start. Można porównywać wartości kwartalne lub miesięczne. Np. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w pierwszym kwartale 2011 roku stanowiła 77,4% wszystkich kosztów.

W kolejnych dwóch kwartałach wartość ta była stabilna i wynosiła 79,16 % w kwartale drugim i 82,93% w kwartale trzecim. W czwartym kwartale gwałtownie spadła do 49,3%.

analizy-dynamika

Analiza dynamiki i wartości wybranych pozycji Rachunków Zysku i Strat w poszczególnych latach.

analizy-analiza-kont

Analiza obrotów stron Winien i Ma na poszczególnych kontach z ich agregacją do kont syntetycznych. Możliwość porównania obrotów wybranej strony w poszczególnych latach.

analizy-dynamika

Analiza danych w biznesie to także analiza krzyżowa, której cechą są wartości księgowań dwóch wybranych wyróżników, np.: Suma kosztów wybranego pracownika przypadająca na konkretny samochód służbowy. Analiza trendu wartości księgowań przypisanych do konkretnych pozycji wybranego wyróżnika.

analizy-naleznosci

Aktualny stan należności i zobowiązań z podziałem na terminowe i przeterminowane. Analiza klientów z największymi należnościami i zobowiązaniami. Wychwytywanie dni/tygodni w których przypada największa wartość należności i zobowiązań.

analizy-zapisy-ksiegowe

Możliwość sprawdzenia z jakich zapisów księgowych wynikają wartości na poszczególnych analizach.

analizy-Rozrachunki-dane

Możliwość sprawdzenia z jakich rozrachunków wynikają wartości na poszczególnych analizach.

Analizy HR

Narzędzia analityczne, wizualizacji i drążenia danych o HR w firmie

Zobacz analizy HR w akcji
pulpit-managera

Program do analizy danych, który określony został jako „Centrum dowodzenia”, to miejsce w którym menedżer ma dostęp do przejrzyście prezentowanych informacji na temat swojego zespołu. Może analizować, przeglądać wykresy i filtrować dane.

analiza-zatrudnienia

Analiza procesów biznesowych za pomocą Merit HR by Asseco pozwala na sprawdzenie poziomu realizacji zadań w ramach działu i śledzenie zachodzących procesów. Zarządzający działem hr z poziomu swojego pulpitu otrzymują dostęp do najważniejszych dla niego analiz, które może dowolnie modyfikować. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze zarządzanie działem.

fluktuacja

Podstawowe wskaźniki HR oraz wykres pozwalający ocenić jak zmieniały się wartości wybranych wskaźników w czasie.

FTE

Wskaźnik FTE (Full-time equivalent) pokazuje ile pełnych etatów przepracowują w rzeczywistości zatrudnieni pracownicy, uwzględniając godziny rzeczywiście przez nich przepracowane.

Liczony jest jako iloraz „Godzin przepracowanych” i liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu pobranej z nagłówka listy płac.

Analizy-placowe

Wskaźnik “Koszt roboczogodziny” pokazuje jak koszt godziny pracy zmienny jest w czasie i w różnych jednostkach organizacyjnych. Łączy rzeczywiste koszty wynagrodzeń z rzeczywistą ilością godzin przepracowanych w danym miesiącu. Liczony jest jako iloraz wybranych składników list płac i godzin przepracowanych.

budzet-wynagrodzen

Analiza stopnia wykorzystania budżetu wynagrodzeń. Wartości planowane pobierane są z pliku XLS, wartości rzeczywiste (wykonania) z systemu ERP.

absencja

Wskaźnik absencji pokazuje jaką część nominalnego czasu pracy stanowią nieobecności wynikające z chorób. Jest liczony jako iloraz liczby godzin chorobowych i „Godzin nominalnych”.

godziny

Analizy godzin przepracowanych w stosunku do nominalnych. Godziny nominalne – liczba godzin wynikająca z kalendarzy pracowników; Godziny przepracowane – różnica „Godzin nominalnych” i godzin nieobecności, powiększona o godziny nadliczbowe.

urlopy

Pozwalają na bieżącą kontrolę stopnia wykorzystania urlopów, tak przez porównanie z latami ubiegłymi jak i wyłapywanie działów i pracowników, w przypadku których wykorzystanie to odbiega od normy

Wskaźnik % wykorzystania urlopu jest liczony jako iloraz liczby dni niewykorzystanego urlopu i sumy urlopu zaległego, podstawowego, dodatkowego, uzupełniającego i naukowego.

Analiza Marży IV

Najważniejsze narzędzia biznesowe dostępne w jednym miejscu umożliwiające analizę rentowności działań oraz relacji biznesowych pod kątem marż

Poznaj Analizę Marży IV bliżej
Analizy-m4-porownanie

Z dokładnością do produktu i kontrahenta można porównać czy wartość zaplanowanej marży czwartej jest zgodna z tym, co uzyskaliśmy.

Analizy-m4-mozliwosci

Prognozowanie sprzedaży wraz z kosztów w kolejnych okresach pozwala dowiedzieć się, gdzie będziemy w najbliższej przyszłości w porównaniu do stanu na dzisiaj.

Analizy-m4-odchylenia

Wybierz typy transakcji sprzedaży i obrotu magazynowego. Wskaż konta kosztów pośrednich i zweryfikuj zaproponowane klucze alokacji kosztów pośrednich.

Analizy-m4-pulpit

Przygotuj arkusze budżetowe do rejestracji danych wg. MPK. Wprowadź budżet przychodów, kosztów i zaangażowania etatów oraz rozlicz zaplanowane koszty wg. dostępnych kluczy alokacji.

Analizy-m4-budzet

Rejestruj prognozy przychodów na następne miesiące. Wprowadź znane przesunięcia i zmiany wartości kosztów dla przyszłych okresów. Automatycznie twórz dane prognozy Marży IV na przyszłe okresy.

Co zyskasz stosując Analizy Biznesowe?

Mniej błędów
Identyfikuj nieprawidłowości i szybko reaguj, by minimalizować straty.
Poprawa wyników
Podejmuj decyzje na podstawie danych zapobiegaj trudnościom i wykorzystuj szanse.
Prezentacja danych
Twórz raporty i wizualizacje danych szybko i wygodnie.
Wyniki w jednym
miejscu
Nie trać czasu na szukanie danych dzięki łatwemu dostępowi do danych analitycznych.

Funkcjonalności modułu analitycznego w ramach systemów ERP

Z modułu analiz binesowych możesz korzystać tylko w pakiecie z systemem ERP od Asseco.

Funkcje Analiz Bizesowych

 • Analizy dla zarządu
 • Analizy marży IV
 • Analizy finansowe
 • Analizy płynności
 • Analizy controllingowe
 • Analizy personelowe
 • Analizy PPK
 • Analizy czasu pracy
 • Analizy ocen pracowniczych
 • Analizy sprzedaży
 • Analizy CRM
 • Analizy magazynowe
 • Analizy WMS
 • Analizy projektów
 • Analizy produkcyjne
 • Analizy planu strategicznego
 • Analizy konsolidacyjne
 • Analizy procesów

analizy biznesowe

+
macrologic-icon

Funkcje Analiz Bizesowych

 • Analizy dla zarządu
 • Analizy marży IV
 • Analizy finansowe
 • Analizy płynności
 • Analizy controllingowe
 • Analizy personelowe
 • Analizy PPK
 • Analizy czasu pracy
 • Analizy ocen pracowniczych
 • Analizy sprzedaży
 • Analizy CRM
 • Analizy magazynowe
 • Analizy WMS
 • Analizy projektów
 • Analizy produkcyjne
 • Analizy planu strategicznego
 • Analizy konsolidacyjne
 • Analizy procesów

analizy biznesowe

+
softlab-icon

Funkcje Analiz Bizesowych

 • Analizy dla zarządu
 • Analizy marży IV
 • Analizy finansowe
 • Analizy płynności
 • Analizy controllingowe
 • Analizy personelowe
 • Analizy PPK
 • Analizy czasu pracy
 • Analizy ocen pracowniczych
 • Analizy sprzedaży
 • Analizy CRM
 • Analizy magazynowe
 • Analizy WMS
 • Analizy projektów
 • Analizy produkcyjne
 • Analizy planu strategicznego
 • Analizy konsolidacyjne
 • Analizy procesów

Klienci Asseco
Business Solutions współpracujący
z nami od lat

Poznaj historie naszych klientów
logo_referencje1
logo_referencje2
logo_referencje5
logo_referencje6
logo_referencje7
logo KALI - szary 90x90 v3

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: