Zobacz wszystkie

Co to jest oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service)?

Asseco Business Solutions

Pionier w branży IT od ponad 25 lat.

Utworzono

26.08.2021

Czas czytania

5 min.

Oprogramowanie jako usługa to model udostępniania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest rozliczane na zasadzie subskrypcji i centralnie hostowane.

Jest czasami określane jako „oprogramowanie na żądanie” (on-demand software).

Rozliczenie użytkowania oprogramowania SaaS za pomocą opłaty subskrypcyjnej, opiera się zazwyczaj na podstawowych parametrach usługi, takich jak udostępniane funkcje i liczba użytkowników korzystających z aplikacji. Dla niektórych usług zdarza się, że naliczania jest opłata za transakcję (czasem jako procent wartości transakcji), zdarzenie lub na postawie innych parametrów (np. liczba wymaganych procesorów, dostępna pamięć, ilość przesłanych danych itp.).

Blog

System jako usługa

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach chmurowych na naszym blogu! Poznaj modele chmurowe i dowiedz się, co zyskasz, wybierając system ERP jako usługę dostarczany przez Asseco Business Solutions.

ERP w chmurze

Dlaczego warto korzystać z SaaS?

Do zalet rozwiązań SaaS należy zaliczyć:

 • bezpieczeństwo (gwarantowane umową z dostawcą) oraz niski koszt posiadania i utrzymania aplikacji (TCO – Total Cost of Ownership)
 • niższy koszt wejścia – brak kosztu zakupu infrastruktury serwerowej, systemowej i aplikacji
 • szybszy czas uruchomienia – wyeliminowany został zarówno czas zakupu i dostarczenia, budowy i konfiguracji infrastruktury serwerowej i systemowej, jak i instalacji i konfiguracji oprogramowania
 • krótszy, mniej kosztowny proces wdrożenia ustandaryzowanego rozwiązania, dostępnego przez Internet
 • brak konieczności instalacji aplikacji na komputerze użytkownika, dostępność z przeglądarki internetowej, z dowolnego komputera i z dowolnego miejsca
 • ciągła dostępność– dostawcy SaaS zapewniają wysoką dostępność usług zarówno od strony serwerów i oprogramowania, jak i infrastruktury dostępowej
 • oszczędność na kosztach wsparcia i serwisu – infrastrukturą serwisową i systemową zajmują się specjaliści ze strony dostawcy usługi
 • dostęp do zawsze aktualnej wersji oprogramowania – to dostawca wykonuje aktualizacje (działając również we własnym interesie – dzięki temu utrzymuje tylko jedną, najnowszą wersję oprogramowania i może zaangażować większe zasoby w jego rozwój i testowanie), a aktualizacje są bezpłatne
 • gwarancja bezpieczeństwa – usługodawca zapewnia bezpieczeństwo zarówno fizyczne (ochrona serwerów przed niepożądanym dostępem, bezpieczeństwo energetyczne itp.) i informatyczne (kopie bezpieczeństwa, mechanizmy kontroli dostępu i zabezpieczenia przez wrogim działaniem czy złośliwym oprogramowaniem)
 • skalowalność – rozwiązania SaaS łatwo skalują się wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta, zarówno w zakresie niezbędnych zasobów jak i ilości stanowisk dostępowych

Ograniczenia i obawy przy użytkowaniu aplikacji w modelu SaaS:

 • obawa o bezpieczeństwo informacji związane z przechowywaniem danych na serwerach dostawcy
 • opóźnienie odpowiedzi aplikacji – model SaaS nie jest odpowiedni dla aplikacji, które wymagają czasów odpowiedzi w milisekundach
 • przetwarzanie lub integracja z danymi wrażliwymi – integracja niektórych danych przechowywanych lokalnie (np. dane osobowe użytkowników końcowych) ze zdalnie hostowanym oprogramowaniem lub przeniesienie przetwarzania tych danych na oprogramowanie SaaS może być kosztowne, ryzykowne lub może kolidować z przepisami dotyczącymi zarządzania tego typu danymi
 • SaaS wymusza najczęściej korzystanie z ustandaryzowanej wersji aplikacji i modułów. Wdrożenie niektórych funkcjonalności (niestandardowych, np. rozwiązań branżowych) może być niemożliwe, jeżeli usługodawca nie udostępnia ich w standardzie
 • brak możliwości instalacji innego oprogramowania na serwerze i ograniczony bezpośredni dostęp do danych, współpraca z innymi programami tylko poprzez udostępnione standardowe interfejsy systemu
 • przyjęcie modelu SaaS wymusza na użytkownikach regularne przechodzenie na nowe wersje aplikacji, co może skutkować koniecznymi (czasem kosztownymi) szkoleniami, większym prawdopodobieństwem popełnienia błędu przez użytkownika (przy zmianach funkcjonalnych lub interfejsu) lub możliwymi problemami ze stabilnością niedostatecznie przetestowanego, zaktualizowanego oprogramowania
 • obawa o jakość usługi i poziom dostępności systemu
 • w przypadku bankructwa dostawcy lub nagłego wycofania oprogramowania, użytkownik może utracić dostęp do swojego oprogramowania i danych, lub konieczna będzie szybka migracja do innego oprogramowania
 • zmiana dostawców SaaS może wiązać się z migracją dużych ilości danych przez Internet
 • poleganie na połączeniu internetowym oznacza, że dane są przesyłane do i z firmy SaaS z szybkością Internetu, a nie z potencjalnie wyższą szybkością sieci wewnętrznej firmy

ERP by Asseco

Twój system ERP, nasza odpowiedzialność

grafika_baner_erp

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: