Zobacz wszystkie

Co to jest system w chmurze?

Asseco Business Solutions

Pionier w branży IT od ponad 25 lat.

Utworzono

26.08.2021

Czas czytania

5 min.

Pod pojęciem chmury obliczeniowej (Cloud, Cloud computing) rozumie się korzystanie za pomocą Internetu ze skalowalnych usług mogących obejmować dostęp do oprogramowania, korzystanie z określonej mocy obliczeniowej, przechowywanie danych itp., dostarczonych przez usługodawcę.

Rozliczenia konsumenta za użytkowanie usługi może następować w modelu „za wykorzystane zasoby” (Pay as you go), za każdorazowy dostęp lub formach rozliczeń abonamentowych.

Termin „chmura obliczeniowa” obejmuje różne rodzaje usług chmurowych, w tym: chmurę prywatną, publiczną oraz hybrydową.

W 2019 r. z usług chmury obliczeniowej korzystało 52% dużych firm, 27,9% firm średnich i tylko 14,1% firm małych (średnio 17,5% przedsiębiorstw). w porównaniu z poprzednim rokiem, wykorzystanie rozwiązań chmurowych wzrosło odpowiednio o 9,3 p.p. r/r w firmach dużych, 8,9 p.p. r/r w średnich o oraz 5,3 p.p. r/r. w małych.

Najczęściej zakupywano płatne usługi chmurowe związane z udostępnieniem poczty e‑mail oraz oprogramowanie biurowe.

Blog

Chmura ERP

Dowiedz się, jakie możliwości oferują różne modele chmurowe systemów ERP. Sprawdź, co zyskasz, wybierając system od Asseco w chmurze SaaS (System as a Service).

ERP w chmurze

Cechy charakterystyczne usług chmurowych:

 • Samoobsługa na żądanie. Konsument otrzymuje zasoby (np. czas serwera, przydział pamięci), zgodnie z potrzebami automatycznie, bez konieczności interakcji z dostawcą usług
 • Dostęp z sieci. Usługi są dostępne w sieci za pośrednictwem standardowych mechanizmów, z użyciem różnych platform klienckich (np. stacje robocze, laptopy, urządzenia mobilne)
 • Łączenie zasobów. Dostępne zasoby są łączone i udostępniane konsumentom w modelu wielodostępności, przy czym odpowiednie zasoby są przydzielane dynamicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem usługobiorców
 • Elastyczność udostępniania. Udostępnianie i zwalnianie zasobów jest elastyczne, często całkowicie zautomatyzowane tak, aby umożliwić szybkie skalowanie usług, proporcjonalnie do popytu
 • Monitorowanie. Systemy chmurowe automatycznie kontrolują i optymalizują wykorzystanie zasobów, pozwalając na monitoring działania i raportowanie

Zalety wykorzystania usług chmurowych:

 • Wyższa sprawność organizacyjna dzięki elastyczności dostępu do usług oraz łatwiejszym zmianom infrastruktury technologicznej
 • Niższa bariera wejścia w zaawansowane rozwiązania IT – możliwość eliminacji lub zmniejszenia początkowego kosztu infrastruktury IT. Jednorazowy wysoki koszt (np. zakup serwerów) zostaje rozbity na wielomiesięczny abonament za korzystanie z usługi
 • Niezależność od urządzeń i lokalizacji (device independence) – chmura umożliwia dostęp do systemów za pomocą przeglądarki internetowej niezależnie od ich lokalizacji lub urządzeń końcowych (np. komputer, telefon komórkowy). Usługa dostępna przez Internet umożliwia łączenie użytkowników z dowolnego miejsca
 • Łatwiejsze utrzymanie – infrastruktura serwerowa i systemowa usługi chmurowej jest zarządzana i aktualizowana przez zespół IT dostawcy, co generuje niższe koszty w porównaniu z wykorzystaniem infrastruktury lokalnej
 • Skalowalność i elastyczność zapewniane przez dynamiczne udostępnianie zasobów
 • Monitorowanie wydajności realizowane przez specjalistów IT ze strony dostawcy usług
 • Wyższe bezpieczeństwo, które zapewnia centralizacja. Dzięki skali, dostawca usług obsługujący wielu klientów jest w stanie zapewnić lepszą infrastrukturę (energetyczną, serwerową, systemową, dostępową) i lepszą obsługę specjalistyczną

SaaS – (Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa)

Klient otrzymuje dostęp do wybranych aplikacji lub konkretnych funkcji oprogramowania znajdującego się na serwerze dostawcy i dostępnych przez Internet. Wszystkie obowiązki związane z zapewnieniem dostępności usługi oraz bezpieczeństwa danych spoczywają na dostawcy.

firma w chmurze

Dowiedz się, dlaczego warto przenieść biznes do chmury Asseco Business Solutions.

chmura-faq3

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: