Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport nr 1/2016

Data: 29.01.2016

Temat: Raport Corporate Governance Asseco Business Solutions z dnia 29 stycznia 2016 roku  

więcej

Raport nr 2/2010

Data: 18.08.2010

Temat: Oświadczenie dotyczące zasad i ładu korporacyjnego.

więcej

Raport nr 1/2010

Data: 10.03.2010

Temat: Powołanie Komitetu Audytu.

więcej

 

Ład korporacyjny

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 31.12.2014

W związku z częścią II ust. 1 pkt 2a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku), zgodnie z którą spółka zobowiązana jest zamieszczać corocznie, w czwartym kwartale na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat, Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w latach 2013 - 2014 w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. funkcje pełnili wyłącznie mężczyźni, ich udział wynosił 100%.

 

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, iż w Spółce nie została ustanowiona reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.