Raport nr 1/2021

Data: 02.08.2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki SpółekNotowanych na GPW 2021