Wybór audytora na lata 2023-2024

Data: 28.09.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą spółki, postanowił zorganizować skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przetarg na świadczenie usług audytorskich na lata 2023-2024.