Shareholders with more than 5% of the total number of shares:

 

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji
Udział w akcjonariacie
Liczba posiadanych  głosów
Udział w głosach
Asseco Enterprise Solutions
15 528 570
46,47% 15 528 570
46,47%
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny
4 300 000
13,87% 4 300 000
13,87%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
3 800 000
11,37% 3 492 000
11,37%
Pozostali akcjonariusze
9 789 623
29,29% 9 789 623
29,29%

Pierwsze notowanie Asseco Business Solutions na GPW w Warszawie: 19 listopada 2007 r.

  • seria A: 10 000 000 akcji 
  • seria B: 13 013 914 akcji 
  • seria C: 5 600 000 akcji
  • seria D: 4 804 279 akcji