Akcjonariat Asseco Business Solutions S.A.

 

Debiut Asseco BS na GPW: 19 listopada 2007 r.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5 % ogólnej liczby głosów:

Akcjonariusze Udział w akcjonariacie Liczba akcji Liczba głosów Udział w głosach
Asseco Enterprise Solutions
15 528 570 46,47% 15 528 570 46,47%
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny "OFE"
4 816 439
14,41% 4 816 439
14,41%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
3 330 000
9,96% 3 330 000 9,96%
Pozostali akcjonariusze 9 743 184
29,16% 9 743 184
29,16%

 

Cena emisyjna w IPO: 11 PLN

Liczba akcji:

  • seria A: 10 000 000 akcji 
  • seria B: 13 013 914 akcji 
  • seria C: 5 600 000 akcji
  • seria D: 4 804 279 akcji