Akcjonariusze posiadający powyżej 5 % ogólnej liczby głosów:

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji
Udział w akcjonariacie
Liczba posiadanych  głosów
Udział w głosach
Asseco Enterprise Solutions
15 528 570
46,47% 15 528 570
46,47%
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny
3 700 000
11,07% 3 700 000
11,07%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
3 798 000
11,36% 3 798 000
11,36%
Pozostali akcjonariusze
10 391 623
31,09% 10 391 623
31,09%

Pierwsze notowanie Asseco Business Solutions na GPW w Warszawie: 19 listopada 2007 r.

  • seria A: 10 000 000 akcji 
  • seria B: 13 013 914 akcji 
  • seria C: 5 600 000 akcji
  • seria D: 4 804 279 akcji