Federacja firm zaangażowanych w rozwijanie technologii IT

Spółki z Grupy Asseco są obecne w ponad 50 krajach świata, m.in. w większości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii czy Kanadzie. Niektóre z nich są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Tel Aviv Stock Exchange, a także na amerykańskim NASDAQ Global Markets.

 

Mapa wdrożeń

Wiodącą spółką w Grupie jest Asseco Poland SA, będące największą firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako międzynarodowy integrator IT, Asseco Poland jest ważnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania.


Ranking Top 100

Grupa Asseco zajmuje 6. miejsce w rankingu „TOP 100 European Software Vendors 2016".

Klasyfikacja obejmuje sto największych europejskich firm informatycznych, które dostarczają oprogramowanie własne i usługi z nim związane.

 

Grupa Asseco zajmuje Grupa Asseco zajmuje 6. miejsce w rankingu - Grupa Asseco

Przychody grupy - Grupa Asseco

Przychody grupy

Od kliku już lat Grupa Asseco nieprzerwanie utrzymuje się w czołowej dziesiątce największych europejskich producentów oprogramowania.

Przychody Grupy ze sprzedaży software’u w 2017 roku przekroczyły 7,8 mld zł.

Zatrudnienie

W Grupie Asseco pracuje kilkadziesiąt tysięcy pracowników, w tym wielu ekspertów w dziedzinie nowoczesnego programowania systemów informatycznych.

Są oni zatrudnieni m.in. w Polsce, Danii, Czechach, Izraelu, Hiszpanii, Portugali, Niemczech, Austrii na Słowacji, Węgrzech, Litwie czy na Bałkanach.

W Grupie Asseco pracuje blisko 20 tysięcy pracowników

Grupa Asseco specjalizuje się w produkcji własnych rozwiązań IT

Rozwiązania

Grupa Asseco specjalizuje się w produkcji własnych rozwiązań IT dla branży finansowej, sektora publicznego oraz przedsiębiorstw.

Spółki z Grupy dostarczają wiodące aplikacje m.in. dla banków, firm ubezpieczeniowych, faktoringowych, administracji centralnej i samorządowej, a także dla liderów rynku FMCG, telekomunikacyjnego, energetycznego i wielu innych.