Jozef Klein

Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Ukończył cybernetykę teoretyczną i informatykę matematyczną na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Pracuje w Asseco CE od 1996, na początku na stanowisku Product and Project Manager w zakresie DWH&BI. Jest Prezesem Zarządu Asseco Cental Europe (Słowacja) od 2002 oraz Prezesem Asseco Central Europe (Czechy) od 2009. Równocześnie piastuje pozycję CEO w obu Spółkach.

Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU), InterWay (SK) oraz exe (SK). Od października 2009 sprawuje funkcję CEO na poziomie Grupy Asseco, jest odpowiedzialny za strategię Grupy.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

 

Adam Góral

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

Współzałożyciel Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 aż do dzisiaj na stanowisku Prezes Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010.

Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft, Asseco Northern Europe oraz funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco DACH.

Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.

Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco. Pełni także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

Romuald Rutkowski

Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry).

W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

Zbigniew Pomianek

Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 – 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.

Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2000 – 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007 -2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 - 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Banków Komercyjnych, Pion Banków Spółdzielczych, Pion Business Intelligence, Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-office i Dział Compliance. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions oraz ZUI Novum. Pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

Piotr Stępniak

Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 - 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A..,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 - członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 - członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja), Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 - członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 - członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A. oraz Skarbiec Holding S.A. Pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.