Romuald Rutkowski

Romuald Rutkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry).

W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

Adam Góral

Adam Góral

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

Współzałożyciel Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 aż do dzisiaj na stanowisku Prezes Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010.

Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft, Asseco Northern Europe oraz funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco DACH.

Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.

Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco.

Od 23 maja 2012 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

Adam Pawłowicz

Adam Pawłowicz

Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, realizacji fuzji i przejęć (M&A) oraz z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym.

Zarządzał dużymi przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. Jako prezes RUCH S.A. (2006-2008) z sukcesem zrealizował IPO tej spółki pozyskując z Giełdy Papierów Wartościowych ponad 250 mln PLN na jej rozwój. W latach 2008-2014 pracował dla funduszu Private Equity należącego do grupy Societe Generale (później Amundi), jako prezes należących do funduszu spółek z branży ochrony: Skorpion oraz Konsalnet. Jako prezes tych spółek zrealizował szereg transakcji kapitałowych, w tym największą w tej branży – przejęcie polskich aktywów globalnego lidera branży security, G4S. W efekcie kierował największą grupą ochroniarską w Polsce zatrudniającą ok. 25 000 pracowników.

Od 2014 roku pracuje jako interim menedżer i doradca. Obecnie jest partnerem w firmie doradczej Saski Partners specjalizującej się w doradztwie transakcyjnym i Corporate Finance. Z sukcesem doradzał w transakcji kapitałowej w branży medycznej. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (obecnie PAIiIZ). W latach 2002-2006 był dyrektorem w kancelarii prawnej White & Case.

Ma ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Był członkiem rad nadzorczych TVP), PKN Orlen, Chemia Polska. Jest członkiem rad nadzorczych Asseco Business Solutions, Work Service International oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Od 23 maja 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

Zbigniew Pomianek

Zbigniew Pomianek

Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 – 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.

Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2000 – 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007 -2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 - 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Banków Komercyjnych, Pion Banków Spółdzielczych, Pion Business Intelligence, Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-office i Dział Compliance. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions oraz ZUI Novum.

Od 23 maja 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

 

Grzegorz Ogonowski

Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek finanse i bankowość). Ukończył również Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Posiada także licencję maklera papierów wartościowych (nr 1372)

W latach 1995-1996 pracował na stanowisku maklera papierów wartościowych w biurze maklerskim „Arabski i Gawor” w Krakowie. W latach 1999-2001 pełnił rolę dyrektora wykonawczego w firmie Comarch S.A. Członek Rady Nadzorczej w Emax S.A w Poznaniu a następnie w Sygnity S.A w Warszawie.

W latach 2002 - 20015 prowadził samodzielną działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą „ MGC Doradztwo Gospodarcze” w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego.

Od 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Busines Solutions.