Wojciech Barczentewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000" w Canadian International Management Institute

Od 1988 do 1990 roku prowadził działalność gospodarczą, w okresie od 1992 do 1993 roku był Dyrektorem Zarządzającym firmy Edmar, a w latach 1993-1994 Dyrektorem Zarządzającym spółki Sewo-Bau. Od 1991 r. do 2008 r. był wspólnikiem i dyrektorem firmy Anica System. W latach 1995-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Anica System, gdzie odpowiadał za sferę zarządzania strategicznego. Od 9 października 2008 r. jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions. Z dniem 2 lipca 2012 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


Piotr Masłowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management na University of Central Lancashire (Wielka Brytania). W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration na University of Central Lancashire.

W 1992 roku został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie od roku 1993 zajmował stanowisko dyrektora handlowego w firmie Anica System. Od roku 1995 r. do 2008 r. był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. W dniu 9 października 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions.


Andreas Enders

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu w Kolonii. W 1991 r. uzyskał dyplom magistra zarządzania (Diplom Kaufman), a  w 1996 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytetach w Kolonii i Kaiserslautern.

W latach 1992-1993 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie w Kolonii a następnie pomiędzy 1993 a 1996 r. na Uniwersytecie w Kaiserslautern. Od 1996 do 1998 r. pełnił funkcję dyrektora marketingu w spółce K&V Information Systems. Od 1999 do 2009 r. był członkiem zarządu spółki CAS, gdzie obejmował stanowiska: dyrektora ds. marketingu korporacyjnego (1999-2001), dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa (2002-2006), dyrektora ds. marketingu produktowego (od roku 2007). W latach 2009 - 2011 był zatrudniony w spółce Promax, gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing na Europę Środkową. W latach 2011-2014 był dyrektorem ds. sprzedaży międzynarodowej w spółce XTEL. Od maja do grudnia 2014 r. pełnił funkcję członka wyższej kadry kierowniczej w Asseco Solutions. Z dniem 1 stycznia 2015 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions.

Mariusz Lizon

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczął od prowadzenia w latach 1990 - 1997 działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 - 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions. Od dnia 6 listopada 2008 r. do 24 czerwca 2009 roku pełnił funkcję prokurenta w Asseco BS. Od 24 czerwca 2009 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.