Aktualności

Działania Asseco Business Solutions w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz wszystkich interesariuszy dokonaliśmy przeglądu naszych procedur, tak aby dostosować je do obecnej sytuacji wywołanej przez tzw. koronawirusa oraz jej dalszych konsekwencji.

 

 

Wykorzystaj potencjał posiadanych danych, czyli sztuczna inteligencja w sprzedaży

W dniu 6 czerwca 2019 roku odbyła się dziewiąta edycja warsztatów biznesowych Asseco Business Solutions przeznaczonych dla liderów rynku zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii wsparcia sprzedaży. Tematem spotkania była sztuczna inteligencja, która pozwala na wykorzystanie nawet bardzo dużej ilości danych oraz przetworzenie ich na konkretną wiedzę biznesową.

 

 

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za 2018 rok

W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

 
Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo,

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz wszystkich interesariuszy dokonaliśmy przeglądu naszych procedur, tak aby dostosować je do obecnej sytuacji wywołanej przez tzw. koronawirusa oraz jej dalszych konsekwencji. Wzięliśmy pod uwagę możliwe zarządzenia administracji państwowej takie, jak ograniczenia przemieszczania się, zgromadzeń czy konieczność kwarantanny, które wiązałyby się z  niedostępnością biur lub masowymi absencjami pracowników.

Pragniemy podkreślić, że obecnie nie widzimy realnego zagrożenia dla ciągłości funkcjonowania Spółki. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom - pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

W ostatnich tygodniach, w ramach działań prewencyjnych podjęliśmy między innymi następujące kroki:

- wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej dla większości naszych pracowników;
wszystkie wydarzenia organizowane przez Asseco Business Solutions (konferencje, prezentacje, spotkania firmowe itp.) zostały anulowane lub przeniesione na inny termin;

- wprowadziliśmy zakaz udziału naszych pracowników w wydarzeniach masowych lub szkoleniach organizowanych przez inne firmy (z wyjątkiem sytuacji gdzie jest możliwy udział zdalny);

- wszystkie spotkania z klientami i innymi partnerami biznesowymi, które mogą się odbyć w formie zdalnej, są przeprowadzone w ten sposób (w formie tele - i wideokonferencii);

- wprowadziliśmy zakaz podróży służbowych do krajów lub regionów wymienionych na stronie internetowej GIS, a także przyjmowanie delegacji z tych miejsc;

- w sytuacji, gdyby pracownik miał kontakt z osobą zarażoną, będącą w  okresie kwarantanny lub wrócił z krajów lub regionów zagrożonych (wymienionych na stronie GIS) ma obowiązek 14-dniowej kwarantanny i w miarę możliwości będzie pracować z domu.

Z poważaniem,

Zarząd Asseco Business Solutions

Zobacz wszystkie