Aktualności

Działania Asseco Business Solutions w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz wszystkich interesariuszy dokonaliśmy przeglądu naszych procedur, tak aby dostosować je do obecnej sytuacji wywołanej przez tzw. koronawirusa oraz jej dalszych konsekwencji.

 

 

Wykorzystaj potencjał posiadanych danych, czyli sztuczna inteligencja w sprzedaży

W dniu 6 czerwca 2019 roku odbyła się dziewiąta edycja warsztatów biznesowych Asseco Business Solutions przeznaczonych dla liderów rynku zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii wsparcia sprzedaży. Tematem spotkania była sztuczna inteligencja, która pozwala na wykorzystanie nawet bardzo dużej ilości danych oraz przetworzenie ich na konkretną wiedzę biznesową.

 

 

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za 2018 rok

W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

 
Zobacz wszystkie

W dniu 17 października 2018 roku odbyła się konferencja pod tytułem "Nowe możliwości zarządzania firmą w oparciu o rozwiązania Macrologic ERP by Asseco". Wydarzenie było poświęcone zagadnieniom związanym z  nowoczesnym zarządzaniem procesami biznesowymi w organizacji. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w hotelu Marriott.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne - lepiej i szybciej realizować procesy w firmie, upraszczać wykonywanie zadań w aplikacji ERP, sprawniej analizować dane, szybciej wdrażać nowe osoby do pracy i zwiększać efektywność działań.

Wydarzenie było również okazją do tego, aby poznać nasz innowacyjny system Merit ERP by Asseco, który z sukcesem wspiera klientów, umożliwiając im nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem.


System Merit ERP by Asseco pozwala firmom sprawniej i efektywniej kierować przedsiębiorstwem oraz kontrolować procesy mające wpływ na jego wyniki. Jego zaletą jest przede wszystkim usprawnienie pracy, podniesienie sprawności operacyjnej oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. Merit ERP by Asseco umożliwia także szybszą modyfikację działań i reagowanie na zmiany w konkurencyjnym otoczeniu, a także zabezpiecza organizację przed niewłaściwym zarządzaniem.

Więcej informacji o systemach Macrologic ERP by Asseco znajuje się na stronie www.

Zobacz wszystkie