Aktualności

Systemy ERP dla produkcji. Jakie rozwiązania cenią polskie przedsiębiorstwa?

Systemy informatyczne klasy ERP są w stanie uporządkować, ułatwić oraz znacząco podnieść wydajność procesów produkcyjnych, a co za tym idzie zapewnić ciągłość, wysoką jakość oraz opłacalność produkcji.

 

Jak usprawnić proces budżetowania w przedsiębiorstwie i poprawiać wyniki finansowe

Koniec roku to dla wielu przedsiębiorstw czas podsumowania dotychczasowych działań, a także planowania aktywności i związanych z nimi wydatków oraz potencjalnych przychodów na kolejny okres rozliczeniowy. Aby proces ten był rzeczywiście skuteczny, warto wspomóc się profesjonalnymi narzędziami ułatwiającymi budżetowanie. Wówczas nasze działania będą prowadzone w sposób usystematyzowany i bardziej precyzyjny, a także co najważniejsze - umożliwiający zaangażowanie w planowanie kadry menedżerskiej z wszystkich działów w firmie, co przełoży się na lepsze wyniki osiągane przez nas w kolejnym roku.

 

IV spotkanie liderów polskiego rynku FMCG

W dniu 17 listopada br. odbyły się warsztaty sprzedażowe pod hasłem „Jak skutecznie wyznaczać potencjał klientów i efektywnie zagospodarować szanse rynkowe\", w których udział wzięli przedstawiciele wiodących producentów z branży FMCG w naszym kraju. Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w firmach oferujących produkty tzw. szybko zbywalne. Nasza firma była organizatorem tego wydarzenia.

 
Zobacz wszystkie

Systemy informatyczne klasy ERP są w stanie uporządkować, ułatwić oraz znacząco podnieść wydajność procesów produkcyjnych, a co za tym idzie zapewnić ciągłość, wysoką jakość oraz opłacalność produkcji.

Branża produkcyjna z roku na rok coraz bardziej docenia wykorzystanie tego typu zaawansowanych technologii informatycznych w swojej działalności. Utrzymującym się od lat trendem jest m.in. automatyzacja wszelkich powtarzalnych procesów. Z tego też względu z każdym rokiem obserwujemy coraz większe wykorzystanie automatyki magazynowej i produkcyjnej, a także zastosowanie sterowników PLC, które umożliwiają sterowanie maszynami. Coraz bardziej powszechne jest również wprowadzanie czytników RFID i kodów kreskowych do obsługi procesów produkcyjnych.

Rozwiązania ERP dla produkcji

Przedsiębiorców interesują również rozwiązania wspomagające kluczowe obszary związane z organizacją produkcji. Pozwalają one na lepsze planowanie, harmonogramowanie oraz kontrolę jakości. Umożliwiają ponadto wygodne przechowywanie oraz sprawną dystrybucję wyprodukowanego towaru, zarządzanie sprzętem własnym lub obcym czy utrzymanie parku maszynowego. Takie systemy mają również znaczący wpływ na obniżenie kosztów zarządzania produkcją.

Warto dodać, że polskie firmy produkcyjne coraz częściej cenią właśnie takie narzędzia, które pozwalają im realizować produkcję w sposób opłacalny i terminowy (najchętniej w trybie Just-In-Time), przy zachowaniu jak najwyższej jakości. Stosowane w tym celu rozwiązania mogą się jednak różnić w poszczególnych sektorach branży produkcyjnej.

Przykładowo zapewnienie ciągłości i terminowości produkcji w przypadku przedsiębiorstw realizujących długoterminowe kontrakty produkcji towarów powtarzalnych może być wsparte poprzez procedury obsługi aktualizowanych cyklicznie zamówień produkcyjnych (tzw. forecastów). W takim przypadku rozszerzenie pętli MRP o rozwiązania EDI pozwala zapewnić aktualność planów produkcyjnych oraz adekwatność i terminowość zamówień na surowce. Z kolei w przypadku produkcji niepowtarzalnej, realizowanej na indywidualne zamówienie klienta, kluczowe będą mechanizmy prototypowania i kosztorysowania nowych produktów, które pozwalają z wyprzedzeniem estymować koszty i opłacalność planowanej produkcji, jak również pomagają zapewnić niezbędne materiały i rezerwować moce produkcyjne pod takie zlecenie.

"Z pewnością w zależności od specyfiki produkcji w danym przedsiębiorstwie, różna jest natura najbardziej palących problemów, a zatem także inne priorytety wprowadzania poszczególnych rozwiązań informatycznych automatyzujących produkcję. Dlatego też informatyzację przedsiębiorstw rozpoczynamy zawsze od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, której efektem jest usystematyzowanie i zrozumienie procesów i problemów klienta. Wówczas wspólnie ustalamy procedury, które pozwolą osiągnąć zamierzone przez klienta cele, oraz dobieramy odpowiednie wskaźniki i narzędzia niezbędne dla ich realizacji" - komentuje Dariusz Kuśmierek, Dyrektor Działu Produkcji Systemów ERP.

Zobacz wszystkie