Aktualności

Współpraca z firmą doradztwa personalnego Inwenta

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą doradztwa personalnego Inwenta. W ramach wspólnych działań, użytkownicy rozwiązań Asseco Business Solutions otrzymają cenną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazówki, jak usprawnić procesy HR w swojej organizacji.

 

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 125,3 mln zł, czyli o 40 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, Spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym ponad 29,2 mln zł, odnotowując 27 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 35 % i 28 %).

 

System Faktor gotowy na split payment

Już 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o podzielonej płatności VAT, tzw. split payment. Firmy faktoringowe zostaną objęte solidarną odpowiedzialnością za niezapłacony podatek VAT z faktur opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności wobec podmiotów, które tylko pośredniczą w przekazywaniu płatności za faktury VAT.

 
Zobacz wszystkie

W 2017 roku Grupa Asseco Business Solutions osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 212,8 mln zł, czyli o 26% więcej niż w roku 2016. Ponadto, Grupa zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym ponad 50,1 mln zł, odnotowując 18% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22% i 21%).

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w 2017 roku przeważały przedsiębiorstwa (blisko 96 %). Na kolejnych miejscach znajdowały się instytucje finansowe (ok. 3%) oraz przedstawiciele administracji państwowej (ok. 1 %).

Dywidenda

W pierwszym półroczu 2017 roku spółka Asseco Business Solutions wypłaciła akcjonariuszom 42,441 mln zł w postaci dywidendy. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) spółka Asseco BS podzieliła się z inwestorami aż dziewięcioma dywidendami, o łącznej wartości blisko 258,7 mln zł.

Połączenie z Macrologic S.A.

Asseco Business Solutions podjęło w 2017 roku decyzję o zamiarze nabycia akcji spółki Macrologic S.A. Po rozliczeniu transakcji przymusowego wykupu w dniu 24 lipca 2017 r., Asseco BS stało się właścicielem bezpośrednio 91,56 % akcji spółki Macrologic. Połączenie obydwu spółek miało miejsce 2 stycznia 2018 roku.

Cel, jaki przed nami stoi, to osiągnięcie efektu synergii opartego na takich filarach jak wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy eksperckiej oraz technologii informatycznych. Wszystko po to, aby oferować użytkownikom systemów ERP - zarówno marek Asseco Business Solutions, jak i Macrologic, jak najlepsze rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie" - komentuje Wojciech Barczentewicz, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A

IV kwartał 2017 r.

W IV kwartale 2017 roku Grupa Asseco Business Solutions odnotowała także spore wzrosty. Powodem tego była m.in. konsolidacja wyników spółki Macrologic. Grupa osiągnęła w IV kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 68,7 mln zł (wzrost o 49 %), wypracowała także zysk netto o wartości blisko 17,2 mln zł (wzrost o 42 %). EBITDA wyniosła 25,4 mln zł (wzrost o 47 %), zaś zysk operacyjny EBIT blisko 20,9 mln zł (wzrost o 44 %).

Więcej informacji na temat raportu znajduje się w sekcji Relacje Inwestorskie.

 

 

Zobacz wszystkie