Zapytanie ofertowe: Wybór niezależnego biegłego rewidenta na lata 2018-2019

Dodano: 05.02.2018

Badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Business Solutions S.A. sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE

więcej