Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 125,6 mln zł oraz zysk netto wynoszący 29,5 mln zł. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT to kwoty (odpowiednio): 48,5 mln zł oraz 36,3 mln zł. Największe przychody spółki wygenerowała sprzedaż rozwiązań klasy ERP (Enterprise Resource Planning) -118,9 mln zł pochodziło z tego właśnie źródła.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions - wyniki za 2018 rok

W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

więcej

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 125,3 mln zł, czyli o 40 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, Spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym ponad 29,2 mln zł, odnotowując 27 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 35 % i 28 %).

więcej

Wyniki finansowe Grupy Asseco Business Solutions za 2017 rok

W 2017 roku Grupa Asseco Business Solutions osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 212,8 mln zł, czyli o 26% więcej niż w roku 2016. Ponadto, Grupa zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym ponad 50,1 mln zł, odnotowując 18% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22% i 21%).

więcej

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. Asseco Business Solutions S.A. osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 89,6 mln zł, czyli o 11 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym blisko 23 mln zł, odnotowując 19 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 15 % i 19 %).

więcej

Wyniki finansowe Asseco BS za 2016 rok

W 2016 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 169 mln zł, czyli o 11 % więcej niż w roku 2015. Ponadto, spółka zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym blisko 42,5 mln zł, odnotowując 27 % wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22 % i 27 %).

więcej