Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions - wyniki za 2018 rok

W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

więcej

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 125,3 mln zł, czyli o 40 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, Spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym ponad 29,2 mln zł, odnotowując 27 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 35 % i 28 %).

więcej

Wyniki finansowe Grupy Asseco Business Solutions za 2017 rok

W 2017 roku Grupa Asseco Business Solutions osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 212,8 mln zł, czyli o 26% więcej niż w roku 2016. Ponadto, Grupa zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym ponad 50,1 mln zł, odnotowując 18% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22% i 21%).

więcej

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za I półrocze 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. Asseco Business Solutions S.A. osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 89,6 mln zł, czyli o 11 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym blisko 23 mln zł, odnotowując 19 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 15 % i 19 %).

więcej

Wyniki finansowe Asseco BS za 2016 rok

W 2016 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 169 mln zł, czyli o 11 % więcej niż w roku 2015. Ponadto, spółka zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym blisko 42,5 mln zł, odnotowując 27 % wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22 % i 27 %).

więcej

Wyniki finansowe po III kwartałach 2016 r.

Po III kwartałach 2016 roku Asseco Business Solutions odnotowało 13 procentowy wzrost przychodów, które osiągnęły poziom ponad 122,5 mln zł. Spółka wypracowała również zysk netto o wartości blisko 30,5 mln zł, czyli o 32 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również wyraźny wzrost (odp. 27 % i 34 %).

więcej