Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 5/2023

Data: 28.03.2023

Temat: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions

więcej

Raport 4/2023

Data: 01.03.2023

Temat: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2023

Data: 06.02.2023

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej

Raport 2/2023

Data: 18.01.2023

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

więcej

Raport 1/2023

Data: 09.01.2023

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej

Raport 17/2022

Data: 14.09.2022

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 16/2022

Data: 22.08.2022

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki

więcej

Raport 15/2022

Data: 13.07.2022

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 14/2022

Data: 12.07.2022

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 13/2022

Data: 12.07.2022

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 r.

więcej

Raport 12/2022

Data: 15.06.2022

Temat: Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 11/2022

Data: 13.06.2022

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport10/2022

Data: 08.06.2022

Temat: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu

więcej

Raport 9/2022

Data: 01.06.2022

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.  

więcej

Data: 31.05.2022

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 7/2022

Data: 31.05.2022

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej