Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 36/2017

Data: 21.09.2017

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 35/2017

Data: 12.09.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 34/2017

Data: 12.09.2017

Temat: Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a Macrologic S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

więcej

Raport 33/2017

Data: 31.08.2017

Temat: Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia Asseco Business Solutions S.A. ze spółką Macrologic S.A.

więcej

Raport 32/2017

Data: 11.08.2017

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej

Raport 31/2017

Data: 19.07.2017

Temat: Informacja o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu

więcej

Raport 30/2017

Data: 14.06.2017

Temat: Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 29/2017

Data: 07.06.2017

Temat: Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej