Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 14/2014 - korekta

Data: 23.06.2014

Temat: Wybór biegłego rewidenta - korekta

więcej

Raport 14/2014

Data: 05.06.2014

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 13/2014

Data: 24.04.2014

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 12/2014

Data: 22.04.2014

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.  

więcej

Raport 11/2014

Data: 15.04.2014

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 10/2014

Data: 15.04.2014

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.

więcej

Raport 9/2014

Data: 15.04.2014

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

więcej

Raport 8/2014

Data: 18.03.2014

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 7/2014

Data: 18.03.2014

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

więcej

Raport 6/2014

Data: 14.03.2014

Temat: Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013

więcej

Raport 5/2014

Data: 10.03.2014

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 4/2014

Data: 10.03.2014

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku

więcej

Raport 3/2014

Data: 10.03.2014

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2014

Data: 06.03.2014

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 1/2014

Data: 16.01.2014

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

więcej

Raport 17/2013

Data: 25.11.2013

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej