Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 15/2012

Data: 17.05.2012

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 14/2012

Data: 14.05.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą    

więcej

Raport 13/2012

Data: 23.04.2012

Temat: Załączniki do raportu bieżącego 12/2012 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 12/2012

Data: 23.04.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 11/2012

Data: 20.04.2012

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 10/2012

Data: 18.04.2012

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 9/2012

Data: 18.04.2012

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2012 r.

więcej

Raport 8/2012

Data: 02.04.2012

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

więcej

Raport 7/2012

Data: 21.03.2012

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

więcej

Raport 6/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 4/2012

Data: 15.03.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 3/2012

Data: 26.01.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 2/2012

Data: 26.01.2012

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

więcej

Raport 1/2012

Data: 24.01.2012

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 23/2011

Data: 21.10.2011

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej