Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 27/2012

Data: 02.07.2012

Temat: Zmiana funkcji Członków Rady Nadzorczej

więcej

Raport 26/2012

Data: 26.06.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 25/2012

Data: 26.06.2012

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 24/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 21/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2012

Data: 25.05.2012

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 19/2012

Data: 23.05.2012

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 18/2012

Data: 23.05.2012

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 17/2012

Data: 23.05.2012

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 maja 2012 r.

więcej

Raport 16/2012

Data: 22.05.2012

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 15/2012

Data: 17.05.2012

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 14/2012

Data: 14.05.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą    

więcej

Raport 13/2012

Data: 23.04.2012

Temat: Załączniki do raportu bieżącego 12/2012 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 12/2012

Data: 23.04.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej