Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 5/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

więcej

Raport 4/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2011

Data: 26.01.2011

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

więcej

Raport 1/2011

Data: 21.01.2011

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 14/2010

Data: 07.10.2010

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 13/2010

Data: 14.07.2010

Temat: Wybór biegłego rewidenta  

więcej

Raport 14/2010

Data: 10.07.2010

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą    

więcej

Raport 12/2010

Data: 29.06.2010

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 11/2009

Data: 07.05.2010

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

więcej

Raport 10/2010

Data: 16.04.2010

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 9/2010

Data: 16.04.2010

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 8/2010

Data: 16.04.2010

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2010 r.

więcej

Raport 7/2010

Data: 29.03.2010

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

więcej

Raport 4/2010

Data: 17.03.2010

Temat: Ogłoszenie zarządu Asseco Buisness Solutions Spółka Akcyjna

więcej

Raport 6/2010

Data: 17.03.2010

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

więcej