Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 20/2012

Data: 25.05.2012

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 19/2012

Data: 23.05.2012

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 18/2012

Data: 23.05.2012

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 17/2012

Data: 23.05.2012

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 maja 2012 r.

więcej

Raport 16/2012

Data: 22.05.2012

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 15/2012

Data: 17.05.2012

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 14/2012

Data: 14.05.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą    

więcej

Raport 13/2012

Data: 23.04.2012

Temat: Załączniki do raportu bieżącego 12/2012 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 12/2012

Data: 23.04.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 11/2012

Data: 20.04.2012

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 10/2012

Data: 18.04.2012

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 9/2012

Data: 18.04.2012

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2012 r.

więcej

Raport 8/2012

Data: 02.04.2012

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

więcej

Raport 7/2012

Data: 21.03.2012

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

więcej

Raport 6/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej