Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 18/2011

Data: 27.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 17/2011

Data: 27.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 16/2011

Data: 21.09.2011

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 15/2011

Data: 21.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 14/2011 korekta

Data: 20.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

więcej

Raport 14/2011

Data: 20.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 13/2011

Data: 19.09.2011

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 12/2011

Data: 14.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 11/2011

Data: 01.07.2011

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 10/2011

Data: 25.05.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą  

więcej

Raport 9/2011

Data: 21.04.2011

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku    

więcej

Raport 8/2011

Data: 21.04.2011

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 7/2011

Data: 21.04.2011

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 6/2011

Data: 20.04.2011

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r.

więcej

Raport 5/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

więcej

Raport 4/2011

Data: 18.03.2011

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej