Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 5/2012

Data: 16.03.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 4/2012

Data: 15.03.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 3/2012

Data: 26.01.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 2/2012

Data: 26.01.2012

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

więcej

Raport 1/2012

Data: 24.01.2012

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 23/2011

Data: 21.10.2011

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2011

Data: 21.10.2011

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r.

więcej

Raport 21/2011

Data: 21.10.2011

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r.

więcej

Raport 20/2011

Data: 12.10.2011

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 19/2011

Data: 30.09.2011

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów

więcej

Raport 18/2011

Data: 27.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 17/2011

Data: 27.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 16/2011

Data: 21.09.2011

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 15/2011

Data: 21.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 14/2011 korekta

Data: 20.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

więcej

Raport 14/2011

Data: 20.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej