Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 6/2009

Data: 19.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 5/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej

Raport 4/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.02.2009 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 2/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie z Anica System S.A.

więcej

Raport 3/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 27 lutego 2009 r.

więcej

Raport 1/2009

Data: 14.01.2009

Temat: Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia

więcej

Raport 46/2008

Data: 19.12.2008

Temat: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Anica System S.A. i podpisanie Planu połączenia

więcej

Raport 45/2008

Data: 26.11.2008

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

więcej

Raport 44/2008

Data: 07.11.2008

Temat: Zmiana adresu Spółki

więcej

Raport 43/2008

Data: 07.11.2008

Temat: Odwołanie i powołanie Prokury

więcej

Raport 42/2008

Data: 09.10.2008

Temat: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 41/2008

Data: 09.10.2008

Temat: Rezygnacja Członków Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 40/2008

Data: 09.10.2008

Temat: Porozumienie Zarządów Asseco Business Solutions i Anica System S.A. w sprawie połączenia

więcej

Raport 39/2008

Data: 12.09.2008

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 38/2008

Data: 08.07.2008

Temat: Podsumowanie Emisji Akcji Serii D Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 37/2008

Data: 07.07.2008

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej