Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 26/2009

Data: 16.11.2009

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 27/2009

Data: 16.11.2009

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2009

Data: 28.07.2009

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 24/2009

Data: 30.06.2009

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

więcej

Raport 22/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 21/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Powołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Rezygnacja Członków Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 19/2009

Data: 21.05.2009

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 18/2009

Data: 15.05.2009

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 17/2009

Data: 15.05.2009

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 maja 2009 r.

więcej

Raport 16/2009

Data: 12.05.2009

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

więcej

Raport 14/2009

Data: 08.05.2009

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 14/2009

Data: 30.04.2009

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 15/2009

Data: 21.04.2009

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały

więcej

Raport 13/2009

Data: 08.04.2009

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 15 maja 2009 r.

więcej