Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 18/2009

Data: 15.05.2009

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 16/2009

Data: 12.05.2009

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

więcej

Raport 14/2009

Data: 08.05.2009

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 14/2009

Data: 30.04.2009

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 15/2009

Data: 21.04.2009

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały

więcej

Raport 13/2009

Data: 08.04.2009

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 15 maja 2009 r.

więcej

Raport 12/2009

Data: 01.04.2009

Temat: Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A.

więcej

Raport 11/2009

Data: 01.04.2009

Temat: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej

Raport 10/2009

Data: 02.03.2009

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 9/2009

Data: 27.02.2009

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 8/2009

Data: 17.02.2009

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 7/2009

Data: 27.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 6/2009

Data: 19.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 3/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 27 lutego 2009 r.

więcej

Raport 2/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie z Anica System S.A.

więcej

Raport 5/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej