Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 12/2009

Data: 01.04.2009

Temat: Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A.

więcej

Raport 11/2009

Data: 01.04.2009

Temat: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej

Raport 10/2009

Data: 02.03.2009

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 9/2009

Data: 27.02.2009

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 8/2009

Data: 17.02.2009

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 7/2009

Data: 27.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 6/2009

Data: 19.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 5/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej

Raport 4/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.02.2009 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 3/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 27 lutego 2009 r.

więcej

Raport 2/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie z Anica System S.A.

więcej

Raport 1/2009

Data: 14.01.2009

Temat: Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia

więcej

Raport 46/2008

Data: 19.12.2008

Temat: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Anica System S.A. i podpisanie Planu połączenia

więcej

Raport 45/2008

Data: 26.11.2008

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

więcej

Raport 44/2008

Data: 07.11.2008

Temat: Zmiana adresu Spółki

więcej

Raport 43/2008

Data: 07.11.2008

Temat: Odwołanie i powołanie Prokury

więcej