Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 6/2022

Data: 31.05.2022

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r.

więcej

Raport 5/2022

Data: 23.05.2022

Temat: Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 4/2022

Data: 04.05.2022

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 3/2022

Data: 30.03.2022

Temat: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

więcej

Raport 2/2022

Data: 01.03.2022

Temat: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 1/2022

Data: 25.01.2022

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

więcej

Raport 16/2021

Data: 29.11.2021

Temat: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

więcej

Raport 15/2021

Data: 09.11.2021

Temat: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

więcej

Raport 14/2021

Data: 16.06.2021

Temat: Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 13/2021

Data: 11.06.2021

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 12/2021

Data: 09.06.2021

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 11/2021

Data: 09.06.2021

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 10/2021

Data: 09.06.2021

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 9/2021

Data: 09.06.2021

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 9 czerwca 2021 r.

więcej

Raport 8/2021

Data: 28.05.2021

Temat: Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 7/2021

Data: 28.05.2021

Temat: Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej