Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 13/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Oświadczenie w przedmiocie niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

więcej

Raport 12/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 22.04.2008 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 11/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidentaz badania Sprawozdania Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne

więcej