Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 7/2020

Data: 28.04.2020

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 6/2020

Data: 28.04.2020

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r.

więcej

Raport 5/2020

Data: 09.04.2020

Temat: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

więcej

Raport 4/2020

Data: 20.03.2020

Temat: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 25 marca 2020 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

więcej

Raport 3/2020

Data: 27.02.2020

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

więcej

Raport 2/2020

Data: 27.02.2020

Temat: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy    

więcej

Raport 1/2020

Data: 10.01.2020

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

więcej

Raport 12/2019 - Korekta

Data: 07.11.2019

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - KOREKTA

więcej

Raport 11/2019 - Korekta

Data: 07.11.2019

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - KOREKTA

więcej

Raport 12/2019

Data: 04.11.2019

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

więcej

Raport 11/2019

Data: 04.11.2019

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

więcej

Raport 10/2019

Data: 09.09.2019

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

więcej

Raport 9/2019

Data: 09.09.2019

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

więcej

Raport 8/2019

Data: 15.05.2019

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 7/2019

Data: 13.05.2019

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 6/2019

Data: 13.05.2019

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 13 maja 2019 r.

więcej