Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 26/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2017

Data: 30.05.2017

Temat: Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

więcej

Raport 24/2017

Data: 26.05.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2017

Data: 22.05.2017

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2017

Data: 22.05.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 r.

więcej

Raport 21/2017

Data: 17.05.2017

Temat: Informacja o kandydacie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2017

Data: 16.05.2017

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 19/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 18/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 17/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 16/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 15/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 14/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

więcej

Raport 13/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Informacja o odstąpieniu od zamiaru zgłoszenia kandydatury MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 12/2017

Data: 19.04.2017

Temat: Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z  siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 11/2017

Data: 13.04.2017

Temat: Informacja o kandydacie MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej