Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 7/2018

Data: 23.04.2018

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

więcej

Raport 6/2018

Data: 27.03.2018

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 5/2018

Data: 27.03.2018

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 4/2018

Data: 27.03.2018

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 3/2018

Data: 07.03.2018

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

więcej

Raport 2/2018

Data: 16.01.2018

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

więcej

Raport 1/2018

Data: 02.01.2018

Temat: Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Macrologic S.A.

więcej

Raport 39/2017

Data: 31.10.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 38/2017

Data: 26.10.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r.

więcej

Raport 37/2017

Data: 05.10.2017

Temat: II zawiadomienie o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

więcej

Raport 36/2017

Data: 21.09.2017

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 35/2017

Data: 12.09.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 34/2017

Data: 12.09.2017

Temat: Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a Macrologic S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

więcej

Raport 33/2017

Data: 31.08.2017

Temat: Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia Asseco Business Solutions S.A. ze spółką Macrologic S.A.

więcej

Raport 32/2017

Data: 11.08.2017

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej

Raport 31/2017

Data: 19.07.2017

Temat: Informacja o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu

więcej