Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 30/2017

Data: 14.06.2017

Temat: Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 29/2017

Data: 07.06.2017

Temat: Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 28/2017

Data: 06.06.2017

Temat: Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. - osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji

więcej

Raport 27/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Wydanie zgody przez UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic S.A.

więcej

Raport 26/2017 - korekta

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 26/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2017

Data: 30.05.2017

Temat: Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

więcej

Raport 24/2017

Data: 26.05.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2017

Data: 22.05.2017

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2017

Data: 22.05.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 r.

więcej

Raport 21/2017

Data: 17.05.2017

Temat: Informacja o kandydacie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2017

Data: 16.05.2017

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 19/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 18/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 17/2017

Data: 24.04.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 16/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej