Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 15/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 14/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

więcej

Raport 13/2017

Data: 20.04.2017

Temat: Informacja o odstąpieniu od zamiaru zgłoszenia kandydatury MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 12/2017

Data: 19.04.2017

Temat: Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z  siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 11/2017

Data: 13.04.2017

Temat: Informacja o kandydacie MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 10/2017

Data: 11.04.2017

Temat: Zgoda Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. na nabycie przez Asseco Business Solutions S.A. akcji innego podmiotu - Macrologic S.A. z  siedzibą w Warszawie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji i ustanowienia zabezpieczenia tego wezwania, zgoda na zaciągniecie przez Asseco Business Solutions S.A. kredytu bankowego oraz informacja o zawarciu przez Asseco Business Solutions S.A. z Asseco Poland S.A. porozumienia dotyczącego ustanowienia zabezpieczenia Wezwania

więcej

Raport 9/2017

Data: 11.04.2017

Temat: Decyzja o zaciągnięciu przez Asseco Business Solutions S.A. kredytu bankowego

więcej

Raport 8/2017

Data: 11.04.2017

Temat: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie

więcej

Raport 7/2017

Data: 21.03.2017

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 6/2017

Data: 14.03.2017

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2017

Data: 14.03.2017

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z  działalności w roku obrotowym 2016 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

więcej

Raport 4/2017

Data: 08.03.2017

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2017

Data: 08.03.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2017

Data: 06.03.2017

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

więcej

Raport 17/2016

Data: 13.01.2017

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

więcej

Raport 16/2016

Data: 22.12.2016

Temat: Objęcie akcji spółki Asseco Business Solutions S.A. przez Asseco Enterprise Solutions, a.s.

więcej