Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 7/2016

Data: 25.03.2016

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 6/2016

Data: 18.03.2016

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2016

Data: 18.03.2016

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z  działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

więcej

Raport 4/2016

Data: 08.03.2016

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2016

Data: 08.03.2016

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2016

Data: 03.03.2016

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

więcej

Raport 1/2016

Data: 11.01.2016

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

więcej

Raport 14/2015

Data: 17.06.2015

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 13/2015

Data: 08.05.2015

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 12/2015

Data: 27.04.2015

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 11/2015

Data: 21.04.2015

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 10/2015

Data: 21.04.2015

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

więcej

Raport 9/2015

Data: 23.03.2015

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

więcej

Raport 8/2015

Data: 10.03.2015

Temat: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

więcej

Raport 7/2015

Data: 10.03.2015

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 6/2015

Data: 10.03.2015

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

więcej