Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 20/2008

Data: 30.04.2008

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 19/2008

Data: 30.04.2008

Temat: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

więcej

Raport 18/2008

Data: 25.04.2008

Temat: Podpisanie umów w sprawie objęcia Akcji serii D z Akcjonariuszami Anica System S.A.

więcej

Raport 17/2008

Data: 23.04.2008

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 16/2008

Data: 23.04.2008

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

więcej

Raport 13/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Oświadczenie w przedmiocie niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

więcej

Raport 12/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 22.04.2008 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 11/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidentaz badania Sprawozdania Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne

więcej