Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 26/2008

Data: 19.05.2008

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2008

Data: 16.05.2008

Temat: Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej

więcej

Raport 24/2008

Data: 08.05.2008

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 27 czerwca 2008 r.

więcej

Raport 22/2008

Data: 08.05.2008

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 21/2008

Data: 03.05.2008

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

więcej